NBS1

Białko NBS1, pełni ważną rolę w odpowiedzi komórkowej na uszkodzenie DNA oraz utrzymywanie stabilności materiału genetycznego. Szacuje się,…

NOD2

Białko kodowane przez gen NOD2 bierze udział w odpowiedzi immunologicznej, lecz  jego bezpośredni związek z powstawaniem nowotworów nie…