AZF

Badania molekularne chromosomu Y w zakresie czynnika azoospermii – AZF w przypadkach niepłodności męskiej.Badanie wykonuje się przy niepowodzeniach rozrodu, których jedną z przyczyn mogą być zmiany genetyczne. Poddanie się temu badaniu jest zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) przed procedurą zapłodnienia pozaustrojowego.