Badania cytogenetyczne techniką FISH

Na czym polega badanie techniką FISH?

Cytogenetyka molekularna wykorzystuje do badania prawidłowości chromosomów nowoczesne metody biologii molekularnej. W głównej mierze oparta jest na metodzie fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH - fluorescent in situ hybrydization) przy wykorzystaniu tzw. sond do wykrywania określonych aberracji chromosomowych.

Sondy te wykrywają określone sekwencje DNA. Główną ich zaletą jest możliwość wykrywania aberracji w jądrach komórkowych, bez konieczności hodowli komórkowej in vitro.

Cytogenetyka molekularna stanowi uzupełnienie badań wykonywanych za pomocą metod cytogenetyki klasycznej. Może również stanowić narzędzie do szybkiego wykrywania obecności znanych, konkretnych zamian genetycznych.

Więcej informacji o cytogenetyce klasycznej

Badanie FISH z sondami dla chromosomów 18, X i Y
Badanie FISH z sondami dla chromosomów 18, X i Y

Na podstawie:
M. I. Srebniak, A. Tomaszewska, Badania cytogenetyczne w praktyce klinicznej, Wyd. 1, Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008.
Fotografie własne.