Badania

Najwyższa jakość badań w laboratorium GENOS potwierdzona przez polskie i międzynarodowe certyfikaty.

Badania genetyczne są bezpieczne i nie narażają zdrowia pacjenta.  

20 lat doświadczenia, dziesiątki tysięcy badań, wysoce wykwalifikowana kadra gwarantują wiedzę i doświadczenie.

BADANIA CYTOGENETYCZNE

Badania cytogenetyczne polegają na analizowaniu liczby i struktury chromosomów. Pacjenci, u których wskazane jest wykonanie diagnostyki cytogenetycznej, zgłaszają się z powodu różnych problemów klinicznych i trafiają do lekarzy odmiennych specjalności. Zadaniem lekarza jest rozpoznać, czy dany pacjent wymaga wykonania diagnostyki cytogenetycznej, a jeśli tak jest – skierować go do poradni genetycznej lub bezpośrednio na badanie cytogenetyczne. 

BADANIA W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ

Podjęcie odpowiedniej profilaktyki umożliwia skuteczne zapobieganie chorobie nowotworowej, a tam gdzie się to nie udaje bardzo ważne jest podjęcie działań terapeutyczne najwcześniej jak to możliwe.  Proponujemy szerokie spectrum badań umożliwiające walkę zarówno z rakiem jak i innymi chorobami nowotworowymi.

BADANIA MOLEKULARNE

Badania molekularne polegają na analizie kwasów nukleinowych, z których zbudowane jest DNA. Umożliwia identyfikację konkretnych genotypów, mutacji lub fenotypów. Obecność określonych mutacji stanowi potwierdzenie diagnozy stawianej na podstawie objawów klinicznych lub wskazuje na ryzyko zachorowania przez badaną osobę na określone schorzenia uwarunkowane genetycznie w przyszłości.

POZOSTAŁE BADANIA

Strona w budowie