Cennik

DIAGNOSTYKA PRZEDURODZENIOWA PŁODU

BADANIA GENETYCZNE W NIEPŁODNOŚCI I NIEPOWODZENIACH ROZRODU

BADANIA GENETYCZNE W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ

DIAGNOSTYKA CHORÓB WRODZONYCH