Cennik

DIAGNOSTYKA PRZEDURODZENIOWA PŁODU

Nieinwazyjny test prenatalny VERACITY (NIPT)

Ceny badań wykonywanych prywatnie:
Badanie trisomii 13, 18, 21 – 2 100zł
Badanie trisomii 13, 18, 21, ocena płci płodu – 2 150zł
Badanie trisomii 13, 18, 21, aneuplodie X i Y, ocena płci płodu – 2 200zł

Kariotyp płodu z komórek płynu owodniowego
Cena badania wykonywanego prywatnie: 660zł

Badanie techniką FISH komórek płynu owodniowego
Cena badania wykonywanego prywatnie: 645zł

BADANIA GENETYCZNE W NIEPŁODNOŚCI I NIEPOWODZENIACH ROZRODU

Kariotyp z limfocytów
Cena badania wykonywanego prywatnie: 300zł

AZF – badanie mikrodelecji chromosomu Y
Cena badania wykonywanego prywatnie:
8 markerów STS – 380zł
15 markerów STS – 500zł

Badanie genu CFTR
Cena badania wykonywanego prywatnie: 480zł

Badanie nasienia 
Cena badania wykonywanego prywatnie: 200zł

Kariotyp w materiale poronnym
Cena badania wykonywanego prywatnie: 645zł

Kariotyp z limfocytów (obojga rodziców)
Cena badania wykonywanego prywatnie: 600zł

Badanie genów F2, F5, MTHFR, PAI-1
Cena badań wykonywanych prywatnie:
1 zmiana (wybrany gen) – 190zł
2 zmiany – 300zł
powyżej 2 zmian – 350zł

Badanie genu MTHFR w przypadkach wad OUN u potomstwa
Cena badania wykonywanego prywatnie: 190zł

Określanie płci w materiale poronnym (badanie genu SRY)
Cena badania wykonywanego prywatnie: 233,70zł

BADANIA GENETYCZNE W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ

Ceny badań wykonywanych prywatnie:

Mutacja genu BRCA1 + BRCA2: 400zł
Mutacja genu CHEK2: 350zł
Mutacja genu CDKN2A: 250zł
Mutacja genu NOD2: 250zł
W przypadku badania więcej niż jednej mutacji zapytaj o cenę telefonicznie lub e-mailowo.

Predyspozycja do raka piersi: Etap I (BRCA1+BRCA2), Etap II (NOD2+CHEK2), Etap III (CDKN2A+NBS1+CYP1B1)
Predyspozycja do raka jajnika: Etap I (BRCA1+BRCA2), Etap II (NOD2+CHEK2), Etap III (BRCA1+NOD2+CHEK2)
Predyspozycja do raka jelita grubego: NOD2+CHEK2+CDKN2A
Predyspozycja do raka płuc: NOD2+CDKN2A
Predyspozycja do raka tarczycy: CHEK2
Predyspozycja do raka krtani: CHEK2
Predyspozycja do raka prostaty: CHEK2+NBS1
Predyspozycja do raka nerki: CHEK2
Predyspozycja do czerniaka: CDKN2A

Rak szyjki macicy

Wykrywanie infekcji HPV
Cena badań wykonywanych prywatnie:
HPV screening: 250zł
HPV genotypowanie (14 genotypów): 170zł

Test CINtec PLUS
Cena badania wykonywanego prywatnie: 300zł

Rak pęcherza moczowego

Badanie ogólne moczu
Cena badania wykonywanego prywatnie: 20zł

Wykrywanie infekcji HPV
Cena badań wykonywanych prywatnie:
HPV screening: 250zł
HPV genotypowanie (14 genotypów): 170zł

Cytologia moczu
Cena badania wykonywanego prywatnie: 150zł

DIAGNOSTYKA CHORÓB WRODZONYCH

Badanie 8 najczęstszych zmian w populacji Polskiej
Cena badania wykonywanego prywatnie: 350zł

Badanie 3 najczęstszych zmian w populacji Polskiej
Cena badania wykonywanego prywatnie: 350zł

Badanie 8 najczęstszych zmian w populacji Polskiej
Cena badania wykonywanego prywatnie: 350zł