Cennik

BADANIA CYTOGENETYCZNE

Wykonanie kariotypu jest refundowane w ramach NFZ, jeżeli badanie zostanie zlecone przez lekarza genetyka podczas wizyty w jednej z naszych Poradni.

Ceny badań wykonywanych prywatnie:
Kariotyp z limfocytów krwi obwodowej: 350zł
Kariotyp z limfocytów krwi obwodowej (u par): 600zł
Kariotyp z komórek płynu owodniowego: 660zł
Kariotyp z tkanek po poronieniu: 645zł

Wykonanie badań techniką FISH jest refundowane w ramach NFZ, jeżeli badanie zostanie zlecone przez lekarza genetyka podczas wizyty w jednej z naszych Poradni.

Ceny badań wykonywanych prywatnie:
Test UroVysion: 1 000zł
Test „rapid” FISH w amniocytach: 645zł
Badanie FISH w nasieniu: 645zł

BADANIA W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ

Wykonanie badania mutacji odpowiedzialnych za nowotwory dziedziczne jest refundowane w ramach NFZ, jeżeli zostanie zlecone przez lekarza genetyka podczas wizyty w jednej z naszych Poradni.

Ceny badań wykonywanych prywatnie:
Mutacja genu BRCA1: 350zł
Mutacja genu CHEK2: 350zł
Mutacja genu CDKN2A: 250zł
Mutacja genu NOD2: 250zł
W przypadku badania więcej niż jednej mutacji zapytaj o cenę telefonicznie lub e-mailowo.

Predyspozycja do raka piersi: Etap I (BRCA1), Etap II (NOD2+CHEK2), Etap III (CDKN2A+NBS1+CYP1B1)
Predyspozycja do raka jajnika: Etap I (BRCA1), Etap II (NOD2+CHEK2), Etap III (BRCA1+NOD2+CHEK2)
Predyspozycja do raka jelita grubego: NOD2+CHEK2+CDKN2A
Predyspozycja do raka płuc: NOD2+CDKN2A
Predyspozycja do raka tarczycy: CHEK2
Predyspozycja do raka krtani: CHEK2
Predyspozycja do raka prostaty: CHEK2+NBS1
Predyspozycja do raka nerki: CHEK2
Predyspozycja do czerniaka: CDKN2A

Ceny badań wykonywanych prywatnie:
Test CINtec PLUS: 300zł

BADANIA MOLEKULARNE

Wykonanie badań w kierunku trombofili jest refundowane w ramach NFZ, jeżeli zostanie zlecone przez lekarza genetyka podczas wizyty w jednej z naszych Poradni.

Ceny badań wykonywanych prywatnie:
Badanie mutacji w genach F2, F5, MTHFR (mutacja 677C>T): 350zł
Badanie mutacji A1298C genu MTHFR: 180zł
Badanie mutacji w genie PAI-1:180zł

Ceny badań wykonywanych prywatnie:
Wykrywanie zakażenia wirusem HPV (screening) – 250zł
Wykrywanie zakażenia wirusem HPV (genotypowanie) – 170zł

Ceny badań wykonywanych prywatnie:
Wykrywanie zakażenia Chlamydia trachomatis – 190zł

Badanie mutacji genu AZF jest refundowane w ramach NFZ, jeżeli zostanie zlecone przez lekarza genetyka podczas wizyty w jednej z naszych Poradni.

Ceny badań wykonywanych prywatnie:
Mutacja genu AZF – 300zł
Mutacja genu AZF (wariant rozszerzony) – 500zł

Badanie mutacji genu SRY jest refundowane w ramach NFZ, jeżeli zostanie zlecone przez lekarza genetyka podczas wizyty w jednej z naszych Poradni.

Ceny badań wykonywanych prywatnie:
Mutacja genu SRY – 195zł

Ceny badań wykonywanych prywatnie:
Badanie trisomii 13, 18, 21 – 2 100zł
Badanie trisomii 13, 18, 21, ocena płci płodu – 2 150zł
Badanie trisomii 13, 18, 21, aneuplodie X i Y, ocena płci płodu – 2 200zł

POZOSTAŁE BADANIA

Strona w budowie

Strona w budowie

Strona w budowie

Strona w budowie