O nas

LOGO-nowe

GENETYKA FUNKCJONALNA

P.P.H.U. GENOS jest spółką cywilną od listopada 2000r. Firma posiada trzy działy organizacyjne: Laboratorium Genetyki Medycznej, Poradnię Genetyki Klinicznej oraz Biuro Handlowe. Poradnia Genetyki Klinicznej (NZOZ GENOS) jest zarejestrowana w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim i wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w księdze rejestrowej nr 10-00631). Laboratoria oraz Poradnie od 01.01.2004r. realizują program zdrowotny w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

P.P.H.U. GENOS POSIADA AKREDYTACJĘ POLSKIEGO TOWARZYSTWA GENETYKI CZŁOWIEKA

 

Laboratorium Genetyki Medycznej GENOS:

  • Widnieje w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej (księga rejestrowa nr 10-00631),
  • jest wpisane do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych od dnia 05.12.2011 (nr identyfikacyjny: 1806).
  • Laboratorium Genetyki Medycznej GENOS uzyskało 4.11.2008r., certyfikat rejestracji, systemu zarządzania jakością – ISO 9001:2008 (certyfikat nr fs 5431954)
  • W roku 2017, ISO 9001:2015 (nr fs 543194) w zakresie: realizacji badań diagnostycznych z zakresu genetyki klinicznej.
  • Prowadzony jest wewnętrzny system zarządzania jakością, realizowany przez przeszkolonych w tym zakresie pracowników (potw. Certyfikatami).
  • NZOZ GENOS jest członkiem Polskiej Platformy Technologicznej Innowacyjnej Medycyny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
  • Laboratorium prowadzi prace naukowo - badawcze i wdrożeniowe finansowane ze środków własnych oraz Unii Europejskiej.

Współpracujemy z wieloma placówkami w Polsce i za granicą, między innymi z siecią laboratoriów Gendia - Genetic Diagnostic Network w Antwerpii (Belgia), NIPD Genetics Public Company Veracity w Nikozji (Cypr), Pan-Path, Budel (Holandia), Maastricht University Dept. of Cellbiology w Maastricht (Holandia), Reinier de Graaf Hospital, Dept. of Pathology w Delft (Holandia) oraz wieloma laboratoriami i placówkami naukowymi w Polsce w tym z Zakładem Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Współorganizowaliśmy test zewnętrzny kontroli jakości z Labquality Finlandia w latach 2011-2012, w zakresie cytogenetyki klasycznej i molekularnej. Z powodzeniem uczestniczyliśmy w Europejskim Systemie Oceny Jakości dla mukowiscydozy w 2007 roku.

Nasze Laboratorium stanowi jednostkę organizacyjną P.P.H.U. GENOS s.c., do której należą także Poradnie Genetyki Medycznej w Łodzi oraz w Strońsku. Na podstawie wyników generowanych w laboratorium, stawiana jest diagnoza i wdrażana: bezpośrednia profilaktyka bądź leczenie pacjenta.

  • Laboratorium Genetyki Medycznej specjalizuje się w wykonywaniu badań laboratoryjnych umożliwiających profilaktykę choroby nowotworowej;
  • Laboratorium specjalizuje się także w wykonywaniu testów diagnostycznych stosowanych w poradnictwie genetycznym.
FS 543194
FS 543194
FS 543194 Quality Management
FS 543194 Quality Management
Akredytacja Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka
Akredytacja Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka
Wpis do Ewidencji KIDL nr 1806
Wpis do Ewidencji KIDL nr 1806
Certyfikat Jakości Labquality
Certyfikat Jakości Labquality
Członek Polskiej Platformy Technologicznej Innowacyjnej Medycyny
Członek Polskiej Platformy Technologicznej Innowacyjnej Medycyny

Oferta NZOZ GENOS

Świadczymy usługi dla pacjentów indywidualnych.

Oferujemy usługi instytucjom medycznym.

Zapraszamy lekarzy do współpracy.

Nowoczesna poradnia genetyczna skierowana na profesjonalną pomoc pacjentowi.

NZOZ Genos realizuje kontrakty zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Laboratorium diagnostyczne światowej klasy, z bogatą ofertą diagnostyczną.

Współpraca w zakresie diagnostyki i poradnictwa genetycznego dla lekarzy i placówek opieki zdrowotnej.

Internetowy sklep z szerokim wachlarzem asortymentu laboratoryjnego.

Działalność naukowa zespołu

Publikacje

Pietrusiński M, Kȩpczyński Ł, Jȩdrzejczyk A, Borkowska E, Traczyk-Borszyńska M, Constantinou M, Kaƚużewski B, Borowiec M. Detection of bladder cancer in urine sediments by a hypermethylation panel of selected tumor suppressor genes. Cancer Biomark. 2017;18(1):47-59. doi: 10.3233/CBM-160673. PubMed PMID: 27814275.

Traczyk-Borszynska M, Borkowska E, Jablonowski Z, Jedrzejczyk A, Pietrusinski M, Kaluzewski B, Sosnowski M, Borowiec M. Genetic diversity of urinary bladder cancer and the risk of recurrence based on mutation analysis. Neoplasma. 2016;63(6):952-960. PubMed PMID: 27596295.

Mitka M, Bednarek M, Kałużewski B. Diagnostics of SHOX gene rearrangement in 46,XX women with idiopathic short stature. Endokrynol Pol. 2016;67(4):397-402. doi: 10.5603/EP.a2016.0050. Epub 2016 Jul 8. PubMed PMID: 27387244

Slowikowska-Hilczer J, Szarras-Czapnik M, Wolski JK, Oszukowska E, Hilczer M, Jakubowski L, Walczak-Jedrzejowska R, Marchlewska K, Filipiak E, Kaluzewski B, Baka-Ostrowska M, Niedzielski J, Kula K. The risk of neoplasm associated with dysgenetic testes in prepubertal and pubertal/adult patients. Folia Histochem Cytobiol. 2015;53(3):218-26. doi: 10.5603/FHC.a2015.0021. Epub 2015 Aug 28. PubMed PMID: 26314751.

Pietrusiński M, Stańczyk-Przyłuska A, Chlebna-Sokól D, Borkowska E, Kalużewski B, Borowiec M. Identification and clinical consequences of a novel mutation in the gene for transglutaminase 1 in a patient with lamellar ichthyosis. Clin Exp Dermatol. 2015 Dec;40(8):921-3. doi: 10.1111/ced.12456. Epub 2014 Sep 23. PubMed PMID: 25250916.

Bednarek M, Constantinou M, Kępczyński Ł, Shiar Kassassir A, Sobczuk A, Wieszczycka M, Suzin J, Kaluzewski B. Evaluation of genomic imbalance in endometrial hyperplasia and carcinoma. Ginekol Pol. 2014 Nov;85(11):828-32. Polish. PubMed PMID: 25675799.

Borkowska EM, Kruk A, Jędrzejczyk A, Rożniecki M, Jabłonowski Z, Traczyk M, Constantinou M, Banaszkiewicz M, Pietrusiński M, Sosnowski M, Hamdy FC, Peter S, Catto JWF, Kałużewski B: Molecular subtyping of bladder cancer using Kohonen self-organizing maps, Cancer Medicine 2014,1225-1234

Borkowska, A. Kruk, A. Jedrzejczyk, M. Rozniecki, Z. Jablonowski, M. Traczyk, M. Constantinou, M. Banaszkiewicz, M. Pietrusinski, M. Sosnowski, F.C. Hamdy, S. Peter, J.W.F. Catto, B. Kaluzewski. Molecular subtyping of bladder cancer using Kohonen self-organizing maps. Eur Urol Suppl, Volume 12, Issue 4, October 2013, Page e1213

Traczyk, E. Borkowska, M. Pietrusiński, A. Jędrzejczyk, A. Grzegorczyk, P. Marks, M. Rożniecki, Z. Jabłonowski, M. Sosnowski, Kałużewski: Genetic diversity of urinary bladder cancer and the risk of recurrence based on mutation assay using tumor and urine sediment DNA. Eur Urol Suppl, Volume 12, Issue 4, October 2013, Page e1218

Zofia Helszer, Anita Dmochowska, Edyta Borkowska, Hanna Moczulska, Jolanta Słowikowska – Hilczer, Michał Pietrusiński, Sławomir Jędrzejczyk, Bogdan Kałużewski „Nowa mutacja ( c. T3816>c ) w genie receptora androgenowego u pacjentki 46,XY z zespołem niewrażliwości na androgeny.” Endokrynologia Polska 5/2013; 398-402 rr

Borkowska E, Jędrzejczyk A, Marks P, Catto JW, Kałużewski B. “EORTC risk tables – their usefulness in the assessment of recurrence and progression risk in non-muscle-invasive bladder cancer in Polish patients.” Central European Journal of Urology 2013; 66 (1): 14-20.

Banaszkiewicz M, Constantinou M, Pietrusiński M, Kępczyński Ł, Jędrzejczyk A, Rożniecki M, Marks P, Kałużewski B.Concomitance of oncogenic HPV types, CHEK2 gene mutations, and CYP1B1 gene polymorphism as an increased risk factor for malignancy”. Cent Eur J Urol 2013; 66: 23-29

Kowalczyk M; Kowalski J; Podbioł-Palenta A; Constantinou M; Kałużewski B; Tomaszewska A; Wawrzkiewicz-Witkowska A; Zajączek S; Srebniak M. “Another rare case of a child with de novo terminal 9p deletion and co-existing interstitial 9p duplication: clinical findings and molecular cytogenetic study by array-CGH.” Cytogenetic and Genome Research 2013;139(1):9-16.

Helszer Z., Dmochowska A., Szemraj J., Słowikowska-HilczerJ., Wieczorek M., Jędrzejczyk S., Kałużewski B. "A NOVEL MUTATION (C.A341>G) IN THE SRY GENE IN A 46,XY FEMALE PATIENT WITH GONADAL DYSGENESIS." Gene 2013, 526; 467-470

Borkowska. A. Kruk, A. Jedrzejczyk, Z. Jablonowski, M. Constantionou, M. Traczyk, M. Pietrusinski, M. Banaszkiewicz, P. Marks, M. Rozniecki, M. Sosnowski, B. Kaluzewski. Identyfications of homogenous group of patients with a Kohonen Artificial Neural Network. Eur Urol Suppl, Volume 11, Issue 4, October 2012, Page 104

Traczyk, E. Borkowska, Z. Jablonowski, M. Pietrusinski, A. Jędrzejczyk, P. Marks, M. Rozniecki, M. Sosnowski, Kaluzewski. FGFR3 gene mutations analysis in relationship to clinical and pathological parameters in patients with bladder cancer. Eur Urol Suppl, Volume 11, Issue 4, October 2012, Page 107

Traczyk M, Borkowska E, Rożniecki M, Purpurowicz R, Jędrzejczyk A, Marks P, Pietrusiński M, Jabłonowski Z, Sosnowski M, Kałużewski B. „Polymorphic variants of H-RAS proto-oncogene and their possible role in bladder cancer aetiology.” Central European Journal of Urology 2012; 65 (2): 84-87.

Borkowska E, Constantinou M, Jędrzejczyk A, Traczyk M, Banaszkiewisz M, Pietrusiński M, Marks P, Rożniecki M, Kruk A, Kałużewski B. „Artificial neural network in predicting bladder cancer recurrence.” Hereditary cancer in clinical practice 2012; 10 (Suppl 1): A3.

Moczulska H, Michalska T, Respondek-Liberska T, Kałużewski B. „Prenatalna diagnostyka zespołu Smith-Lemli-Opitz” ECHO PŁODU Polska Kardiologia Prenatalna Kwartalnik Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej 2012, 5(7), 32-36

Traczyk M, Borkowska E, Jędrzejczyk A, Pietrusiński M, Rożniecki M, Marks p, Kałużewski B. Detection of loss of heterozygosity in patients with urinary bladder carcinoma: neoplastic tissue vs. urine sedyment cells. Central European Journal of Urology 2011,64(3), 163-167

Borkowska E, Jędrzejczyk A, Kruk A, Rożniecki M, Marks P, Kałużewski B. The significance of A148T wariant of CDKN2A gene in bladder cancer patients. Central European Journal of Urology 2011, 64(3),168-174

Traczyk, E. Borkowska, Rak, M. Pietrusinski, A. Jedrzejczyk, M. Rożniecki, P. Marks, Z. Jablonowski, M. Sosnowski, B. Kalużewski. Identyfications of H-RAS and FGFR3 gene mutations in bladder cancer patients. Eur Urol Suppl, Volume 10, Issue 9, October 2011, Page 632

Borkowska, Jedrzejczyk, M. Traczyk, M. Pietrusinski, Z. Jablonowski, M. Rozniecki, M. Sosnowski, B. Kaluzewski. Evaluating expression of TP53, RB, RAS, FGFR3 genes in bladder cancer relative to mutation occurrence and clinicopathological parameters. Eur Urol Suppl, Volume 10, Issue 9, October 2011, Page 635

Piotrowski K, Constantinou M, Patalan J, Waloszczyk P, Celewicz Z, Kałuzewski B, Medrek K, Zajaczek S. „Prenatal diagnosis of rare fetal anomalies--a case report.” Ginekologia polska 07/2011; 82(7):541-5.

Constantinou M, Piotrowski K, Zajączek S, Kałużewski B. “Clinical pre- and postnatal (step-by-step) history of a boy with unbalanced translocation - t(3;15)( q26.33;q26.1).” Am J Med Genet. 2011 Volume 155, Issue 9, pages 2320–2323, September 2011

Borkowska E, Śmigiel R, Traczyk M, Kępczyński Ł, Pietrusiński M, Kałużewski B. Mutacje i polimorfizm w genie PANK2 w rodzinie z neurozwyrodnieniem związanym z kinazą pantotenianu (PKAN). Kazuistyka wieku rozwojowego. Symptomatologia i diagnostyka. Pod red. J.Kockiego 2010, 33-50

Pietrusiński M, Jędrzejczyk A, Borkowska E, Traczyk M, Marks P, Kałużewski B. Detection of methylation of tumor suppressor genes in poorly-differentiated, Ta-T1 urothelial bladder cancer. Casuistics of develommental age 2010, 193-212

Traczyk M, Borkowska E, Jędrzejczyk A, Pietrusiński M, Marks P, Kałużewski B. Analiza utraty heterozygotyczności genów TP53, RB1 oraz CDKN2A/ARF w komórkach osadu moczu i tkance guza u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego. Praca oryginalna. Kazuistyka wieku rozwojowego. Symptomatologia i diagnostyka. Pod red. Kockiego 2010, 265-286

Borkowska, M. Constantinou, A. Kruk, A. Jedrzejczyk, M. Traczyk, M. Banaszkiewicz, P. Marks, M. Rozniecki, B. Kaluzewski. Research on individual risk of bladder cancer incidence. Eur Urol Suppl, Volume 9, Issue 6, September 2010, Pages 633-634

Borkowska, A. Jedrzejczyk, A. Kruk, M. Traczyk, M. Pietrusinski, P. Marks, Kaluzewski. The significance of A148T variant of CDKN2A gene in bladder cancer patients. Eur Urol Suppl, Volume 9, Issue 6, September 2010, Page 544

Edyta Borkowska, Magda Traczyk, Michał Pietrusiński, Józef Matych, Bogdan Kałużewski. „The significance of P53 codons 72 and 213 polymorphisms In urinary bladder cancer In Central Poland.”, Central European Journal of Urology 2010, 63/1, 9-13

Magdalena Traczyk, Edyta Borkowska, Adam Jędrzejczyk, Andrzej Kruk, Michał Pietrusiński, Bogdan Kałużewski. „Detection of loss of heterozygosity in patients with bladder cancer: tumour tissue versus urine sediment”; Central European Journal of Urology 2010; 63 Suplement s. 37

Edyta Borkowska, Adam Jędrzejczyk, Magdalena Traczyk, Monika Banaszkiewicz, Piotr Marks, Marek Rożniecki, Andrzej Kruk, Bogdan Kałużewski: „Research on indyvidual risk of bladder cancer incidence.” Journal of laboratory diagnostics 2010, 9(6); 633

Edyta Borkowska, Maria Constantinou, Adam Jędrzejczyk, Magdalena Traczyk, Monika Banaszkiewicz, Piotr Marks, Marek Rożniecki, Andrzej Kruk, Bogdan Kałużewski.Markery genetyczne w raku pęcherza moczowego-próba indywidualnej oceny ryzyka nowotworu i progresji choroby” Journal of laboratory diagnostics 2010, 46(2); s. 176

Banaszkiewicz M, Constantinou M, Pietrusiński M, Jędrzejczyk A, Rożniecki M, Marks P, Kałużewski B. “CHEK2 gene mutations, CYP1B1 gene 355T/T polymorphism, and HIV infection approached as urinary bladder cancer predisposing factors.” Cent Eur J Urol 2010; 63(4): 176-181;

Kępczyński Ł, Borkowska E, Traczyk M, Bednarek M, Kałużewski B. "Absence of early transcription factors POU5F1, NANOG, SOX2, KLF4 in Wharton's Jelly Cells" w: J. Kocki (red.) "Casuistics of Developmental Age", Polihymnia, Lublin, 2010

Banaszkiewicz M, Constantinou M, Pietrusiński M, Jędrzejczyk A, Rożniecki M, Marks P, Kałużewski B. „CHECK2 mutations, 355T/T polymorphism and HPV infection in patiets with Ta and T1 bladder cancer.” Casuistics of developmental age pod red. Janusza Kockiego, Polihymnia, Lublin 2010, s. 11-37

Bednarek M, Constantinou M, Mitka M, Skoczylas B, Kępczyński Ł, Pietrusiński M, Shiar Kassassir A, Sobczuk A, Kałużewski B. „Udział wybranych czynników genetycznych w karcinogenezie raka endometrium”. Kazuistyka wieku rozwojowego. Symptomologia i diagnostyka pod red. Janusza Kockiego, Polihymnia, Lublin 2010, s. 9-33

Mitka M, Bednarek M, Kępczyński Ł, Pietrusiński M, Skoczylas B, Constantinou M, Kałużewski B. „Nowe aspekty etiopatogenezy zespołu Turnera.” Kazuistyka wieku rozwojowego. Casus pro diagnosi pod red. Janusza Kockiego, Polihymnia, Lublin 2010, s. 195-215

Constantinou M, Bednarek M, Zając E, Płowaś I, Eckersdorf-Mastalerz A, Budzyńska E, Zajączek S, Piotrowski K, Kałużewski B. „Wykorzystanie technik genomowej hybrydyzacji porównawczej do chromosomu (CGH) i mikromacierzy (aCGH) w świetle 10-letnich badań własnych.” Kazuistyka wieku rozwojowego. Symptomologia i diagnostyka pod red. Janusza Kockiego, Polihymnia, Lublin 2010, s. 69-123

Constantinou M, Stoszek A, Zając E, Binka-Kowalska A, Kałużewski B. „Zastosowanie technik cytogenetyki molekularnej w diagnostyce prekoncepcyjnej mężczyzn.” Kazuistyka wieku rozwojowego. Casus pro diagnosi pod red. Janusza Kockiego, Polihymnia, Lublin 2010, s. 49-85

E. BorkowskaM. Traczyk, A. Jedrzejczyk, M. Pietrusinski, B.A. Kaluzewski. Expression levels of P53 and CDKN2a/ARF messenger RNA detected by Real-Time PCR in tumor tissue in bladder cancer-clinicopathological applications. Eur Urol Suppl, Volume 8, Issue 8, September 2009, Page 582

Kępczyński Ł, Skoczylas B, Constantinou M, Peszyński C, Kałużewski B. "Multipotent Cells in Mucoid Connective Tissue of Human Umbilical Cord - a Methodologic Approach" w J. Kocki, A. Bogucka-Kocka (red.) "Selected problems of disabled child development", Polihymnia, Lublin, 2009

Constantinou M, Kałużewski B. „Cytogenetyka interfazowa w diagnostyce cytogenetycznej konstytucyjnych i niekonstytucyjnych aberracji chromosomowych.” Wybrane problemy dziecka niepełnosprawnego, pod red. Anny Boguckiej-Kockiej i Janusza Kockiego. Wydawnictwo UM w Lublinie, Lublin 2009, s.

Constantinou M, Zając E, Eckersdorf-Mastalerz A, Płowaś I, Helszer Z, Lach J, Barczyk A, Borkowska E, Kałużewski B. „Aplikacja techniki CGH do identyfikacji konstytucyjnych aberracji chromosomowych w rutynowej diagnostyce cytogenetycznej.” Wybrane problemy dziecka niepełnosprawnego, pod red. Anny Boguckiej-Kockiej i Janusza Kockiego. Wydawnictwo UM w Lubinie, Lublin 2009, s.

Panasiuk B, Danik J, Lurie IW, Stasiewicz-Jarocka B, Leśniewicz R, Sawicka A, Kałużewski B, Midro AT. “Reciprocal chromosome translocations involving short arm of chromosome 9 as a risk factor of unfavorable pregnancy outcomes after meiotic malsegregation 2:2”. Advances in Medical Sciences, 54 2009 DOI: 10.2478/v10039-009-0024-5

Binka-Kowalska A, Kałużewski B, Skoczylas B. “Badania przesiewowe w ciąży – ocena ryzyka aberracji chromosomowych i wad płodu” Badanie i Diagnoza, 2008; 14(6/7): 44-48.

Constantinou M, Zając E, Eckersdorf-Mastalerz A, Płowaś I, Kałużewski B. “Comparative Genomic Hybrydization (CGH): the principles for routine constitutional cytogenetic diagnosis and genetic counseling process.” Clin Exp Med Letter. 2007,vol 48 nr 3 s. 157-163., tab., ryc., bibliogr., Sum.

Borkowska E, Binka-Kowalska A, Constantinou M, Nawrocka A, Matych J, Kaluzewski B. “P53 mutations in urinary bladder cancer patients from Central Poland.” J Appl Genet. 2007;48(2): 177-83.

Constantinou M, Płowaś I, Kałużewski B. „Trisomy of medial 15q as result of analphoid supernumerary ring chromosome detected by CGH and FISH.” Cytogenet Genome Res. 2007; 4: 112-116

Constantinou M, Zając E, Borkowska E, Binka-Kowalska A, Nawrocka A , Matych M, Matych J, Kałużewski B: Aplicatoin of multiocolor FISH, CGH and MSSCP techniques for the analysis of bladder cancer. – Journal of Applied Genetics 2006 47(3); 273-275

Constantinou M, Kałużewski B. „Aplikacja cytogenetyki interfazowej do rutynowej diagnostyki cytogenetycznej konstytucyjnych i niekonstytucyjnych aberracji chromosomowych.” Exp. Med. Lett. 2006 Vol. 47 nr 2 s. 85-89

Binka-Kowalska A, Constantinou M, Kałużewski B. „Przydatność testu UroVysion w diagnozowaniu raka pęcherza moczowego.” Uro Pol. 2006 T. 59 nr 4 s. 249-255.

Kałużewski B, Constantinou M, Helszer Z, Eckersdorf-Mastalerz A, Michalska T, Perenc M, Korczyński J, Lech W, Dudarewicz L, Binka-Kowalska A, Wieczorek M. “Prenatal diagnostics. Experience, gained from 25 years of the programme implementation.” Pol. J. Environ. Stud. 2006 Vol. 15 nr 6b s. 1-22

Banaszkiewicz M, Binka-Kowalska A, Gilewska A, Constantinou M, Kałużewski B. „The incidence of mutations of BRCA1, NOD2 and CHEK2 genes at Lodz Macroregion.” Exp. Med. Lett. 2006 Vol. 47 nr 2 s. 101-105.

Constantinou M, Kałużewski B. “Clinical applications of molecular cytogenetic techniques in the process of prenatal diagnostics of selected chromosomal aberration cases.” Pol. J. Environ. Stud. 2006 Vol. 15 nr 6b s. 1-11

Constantinou M, Binka-Kowalska A, Borkowska E, Zając E, Jałmużna P, Matych J, Nawrocka A, Kałużewski B. „Application of multiplex FISH,CGH and MSSCP techniques for cytogenetic and molecular analysis of transitional cell carcinoma (TCC) cells in voided urine specimens.” J. Appl. Genet. 2006 Vol. 47 nr 3 s. 273-275

Robak E, Góra-Tybor J, Kordek R, Wawrzyniak E, Bartkowiak J, Bednarek A, Constantimou M, Kałużewski B, Robak T: “Richter syndrome first manifesting as cutaneous B-cell lymphoma clonally distinct from primary B-cell chronic lymphocytic leukaemia” British Journal of Dermatology, 2005, 153, pp 833-837

Demkow T, Costantinou Ma, Kałużewski B: „The effect of chemotherapy on numerical aberrations of spermatozoal chromosomes In testicular cancer patients” NOWOTWORY Journal of Oncology, vol. 54 Nr 2 s: 100-107 2004

Kałużewski B. red.nacz: „Medical Science Review Genetyka. 2004” Warszawa : Med.Sci.Int., 2004 – 146 s. : ryc., tab., sum., bibliogr., 29 cm ISDN 1732-9698; redaktor zeszytu

Kałużewski B. red.nacz: „Medical Science Review Genetyka” Warszawa : Med.Sci.Int., 2004 – 146 s. : ryc., tab., sum., bibliogr., 29 cm ISDN 1732-9698; redaktor naczelny czasopisma

Binka-Kowalska A, Borkowska E, Constantinou M, Zając E, Nawrocka A, Matych M, Matych J, Kałużewski B: „Nieinwazyjna diagnostyka raka pęcherza moczowego przy użyciu testu BTA stat.” Pol. 2004, T. 57, Nr 1, s.15-19, tab., bibliogr., Sum.

Perenc M, Kałużewski B: „Test potrójny jako badanie przesiewowe w drugim trymestrze ciąży.” Sci.Rev.Genetyka 2004, s.88-94, ryc., bibliogr.

Kałużewski B, Constantinou M, Borkowska E, Wawrzyniak E: „Dzień dobry genetyko” Diagnosta Lab. 2004, R. 2, nr3, s.14-19, bibliogr.

Nowacka J, Helszer Z, Walter Z, Płucienniczak A, Kałużewski B: “Adaptation of PCR technique for quantitative estimation of genetic material from different of chromosome 21 in cases of trisomy 21”, Acta Bioch.Pol. 2004 vol.51, nr 4, s.995-1001, ryc., tab., bibliogr., Sum.

Stasiewicz-Jarocka B, Haus O, Van Assche E, Kostyk E, Constantinou M, Rybalko A, Krzykwa B, Marcinkowska A, Barisic I, Kucinskas V, Kaluzewski B, Schwanitz G, Midro AT. „Genetic counseling in carriers of reciprocal chromosomal translocations involving long arm of chromosome 16.” Clin Genet. 2004, 66(3):189-207.

Constantinou M, Kałużewski B. „Kliniczne aplikacje technik cytogenetyki molekularnej w procesie diagnostyki prenatalnej wybranych przypadków aberracji chromosomowych”, Medical Science Review 2004, pp. 34-43.

Kałużewski B, Constantinou M, Helszer Z, Eckersdorf-Mastalerz A, Michalska T, Perenc M, Korczyński J, Lech W, Dudarewicz L, Wieczorek M. “Inwazyjna diagnostyka przedurodzeniowa: doświadczenia własne 15 lat realizacji programu”, Medical Science Review 2004, pp. 18-26.

Helszer Z, Lach J, Kałużewski B. „Markery biochemiczne otwartych wad ośrodkowego układu nerwowego (OUN) w płynie owodniowym.” Medical Science Review 2004, pp. 49-51

Helszer Z, Nowacka J, Constantinou M, Kałużewski B. „Alternatywne metody analizy molekularnej regionu PWAS w 5 przypadkach aberracji chromosomu ” Medical Science Rev. 2004, pp.83-87

Kałużewski B, Constantinou M, Zając E: “Molecular cytogenetic techniques in detecting subtle chromosmal imbalances”, J.Appl.Genet. 2003, vol.44, nr 4, s. 539-548, ryc., tab., bibliogr.

Helszer Z, Lach J, Nowacka J, Constantiou M, Kałużewski B: “Inv(10) in a patient with hypogonadotropic hypogonadism.” J Appl Genet. 2003; 44(2):225-229. PMID: 12773801 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Constantinou M, Kałużewski B, Helszer Z, Zając E, Nowacka J: “Prenatal detection of maternal UPD15 in a new case with i(15p) by Timing Replication Test (TRT) and methylation analysis.” J Appl Genet. 2003; 44(2):209-218. PMID: 12773799 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Constantinou M, Zając E, Kałużewski B: “Chromosomal mosaicism on amniotic interphase nuclei detected by multiprobe FISH.” J Appl Genet. 2003; 44(4):557-560. PMID: 14617838 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Kocki J, Jarosz B, Constantinou M, Korszeń-Pilecka I, Pilecki M, Antosz H, Starosławska E, Korobowicz E, Kałużewski B, Wojcierowski J. “Co-expression of Epstein-Barr Virus Latent Membrane Protein 1, Bcl-2, Bcl-xL, p21Cip1 and p53 Genes in Human Lymphoepithelial Carcinoma.” Bull Vet Inst Pulawy Suppl, 2002, 33-37

Kocki J, Constantinou M, Cioch M, Łańcut M, Kałużewski B, Dmoszyńska A, Wojcierowski J: “Molecular diagnostics of promyelocytic leukaemia.” J Appl Genet. 2003; 44(4):553-556. PMID: 14617837 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Kałużewski B, Constantinou M, Zając E: “Molecular cytogenetic techniques in detecting subtle chromosomal imbalances.” J Appl Genet. 2003; 44(4): 539-46. PMID: 14617835 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Helszer Z, Nowacka J, Kałużewski B: “Szybka diagnostyka aneuploidii chromosomowych u płodu za pomocą metody multiplex Q-PCR.” Pol. 2002 vol. 73

Dudarewicz L, Kałużewski B: “Rola pomiarów grubości fałdu karkowego i przezierności karkowej u płodu w diagnostyce przesiewowej aneuploidii”, Ultrasonografia 2001, nr 6, s.49-53, ryc., wykr., bibliogr., Sum.

Constantinou M, Kałużewski B: “Wykorzystanie techniki FISH w diagnostyce aberracji chromosomowych trudnych do zidentyfikowania za pomocą klasycznych technik cytogenetycznych” Lab., 2001, T.37, suppl. 1, s.77-85, ryc., bibliogr.

Helszer Z, Kałużewski B, Constantinou M: “Małe dodatkowe chormosomy markerowe (ESACs). Problemy diagnostyczne i znaczenie kliniczne”,Lab. 2001, T.37, suppl.1, s.93-98, bibliogr.

Jeziorowska A, Węzigowska E, Jakubowski L, Kałużewski B: “Badania molekularne chromosomu Y w zakresie czynnika AZF (Azoospermia Factor) w przypadkach niepłodności męskiej” Lab. 2001 T.37, suppl.1, s.121-125, bibliogr.

Helszer Z, Nowacka J, Kałużewski B: “Detection of chromosomal aneuploidies in fetus by multiplex Q-PCR method.” Ginekol Pol. 2002 May; 73(5):444-8. Polish. PMID: 12185705 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Nowacka J, Helszer Z, Walter Z, Płucienniczak A, Kałużewski B: The quantitative PCR technique resolves ambiguities concerning a small rearrangement of human chromosome 6q12-13. J Appl Genet. 2001; 42(4):541-5. PMID: 14564028 [PubMed

Helszer Z, Constantinou M, Nowacka J, Płucienniczak G, Płucienniczak A, Kałużewski B: “Application of FISH and Q-PCR techniques in breakpoint diagnostics in three cases of marker chromosomes derived from chromosome 15.” Med Sci Monit. 2001 May-Jun;7(3):464-70. PMID: 11386027 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Kałużewski B, Helszer Z, Constantinou M, Burkholder SW, Coutinho WG, Skorski M, Corridori L, Anderson CE, Sherwood M, Dębiec-Rychter M, Jackson LG: Extra structurally abnormal chromosomes (ESACs)--presentation of 10 new cases. Med Sci Monit. 2001 May-Jun;7(3):427-34. PMID: 11386020 [PubMed - indexed for MEDLINE

Perenc M, Kałużewski B: Test potrójny – badanie przesiewowe trisomii 21 oraz otwartych wad ośrodkowego układu nerwowego płodu” Diagn.Lab. 2000 T.36, Nr 4, s.483-493 KBN 3.000

Dudarewicz L, Kałużewski B: “Rola badania USG w poradnictwie genetycznym u ciężarnych z podwyższonym ryzykiem aneuploidii u płodu”. Postępy Neonatologii, Supl. 1, s. 392-395, 2000.

Dudarewicz L, Perenc M, Kałużewski B: “Pomiar miedniczki nerkowej płodu jako test przesiewowy w kierunku liczbowych aberracji chromosomowych”. Ultrasonografia, nr 4, 43-46, 2000.

Dudarewicz L, Kałuzewski B: “Prenatal screening for fetal chromosomal abnormalities using ear lenght and shape as an ultrasound marker”. Sci Monit. Vol. 6, nr 4, 801-806, 2000.

Dudarewicz L, Kałużewski B: “Umbilical and middle cerebral artery blood velocimetry: relationship with placental volume”. Sci. Monit. Vol. 6, nr 2, 266-270, 2000.

Perenc M, Kałużewski B: “Liczbowe aberracje autosomalne u płodu a “test potrójny”. Opis przypadków”. Case Reports & Clinical Practice Review – przyjęta do druku w 2000 r.

Perenc M, Kałużewski B, Bodalski J: “Diagnostyka prenatalna przepukliny rdzeniowej u płodu – opis 4 przypadków”, Przegląd Pediatryczny, 2000, Nr 3, Vol. 30: 232-235

Jakubowski L, Jeziorowska A, Constantinou M, Helszer Z, Baumstark A, Vogel W, Mikiewicz-Syguła D, Kałużewski B: Xp/Yp translocation inherited from the father in an SRY-, RBM-, and TSPY-positive true hermaphrodite with oligozoospermia”. Journal of Medical Genetics” 37, 0-3, 2000.

Jakubowski L, Jeziorowska A, Constantinou M, Kałużewski B: “Molecular analysis of the chromosome long arms in cases of its structural instability connected with several types of gonadal dysgenesis”. Clinical Genetics, 57, 291-295, 2000.

Perenc M, Dudarewicz L, Kałużewski B: „Utility of the triple test in the detection of abnormalities of the feto-placental unit”, Medical Science Monitor, vol. 6, nr 5, 994-999, 2000.

Jakubowski L, Jeziorowska A, Kałużewski B: “Schemat postępowania diagnostycznego w przypadkach aberracji chromosomów płciowych z wykorzystaniem metod badań molekularnych”. Endokrynologia Polska, T. 50, supl. 1 do z. 4, s. 151, 1999.

Jeziorowska A, Jakubowski L, Węzigowska E, Kałużewski B: “Badania molekularne chromosomu Y w zakresie czynnika azoospermii (AZF) w przypadkach niepłodności męskiej”. Endokrynologia Polska, T. 50, supl. 1 do z. 4, s. 153, 1999.

Perenc M, Dudarewicz L, Kałużewski B: „Analysis of triple test results in 27 cases of twin pregnancies”, Acta Medicae et Gemellologiae, 47, 1999.

Jakubowski L, Sabatowska M, Filipiak-Miastkowska I, Nadratowski P, Rutkowska A, Nowakowska D, Kałużewski B: Aspekty neurologiczne u dwóch chorych z niemozaikową i mozaikową polisomią chromosomów X i Y. Neurologia i Neurochirurgia Polska, 33: 175-181, 1999.

Dudarewicz L, Perenc M, Kałużewski B: „Przydatność pomiarów długości kości udowej i ramiennej płodu w diagnostyce liczbowych aberracji chromosomowych”, Ultrasonografia, 1999; 3(1): 39-44.

Perenc M, Kałużewski B: „Test potrójny” – badanie przesiewowe trisomii chromosomu 21 oraz otwartych wad ośrodkowego układu nerwowego, Diagnostyka Laboratoryjna, 1999

Perenc M, Dudarewicz L, Korczyński J, Kałużewski B: „Prenatal Diagnosis in a Pregnant Woman with Congenital Adrenal Hyperplasia. A Case Report”, Endokrynologia Polska, 1999, Tom 50, Zeszyt 1: 95 – 99.

Perenc M., Kałużewski B: “Analysis of triple test results in 27 cases of twin pregnancies” Acta Genet. Met. Gemellol. 1998 vol.47, s.249-254

Jakubowski L, Jeziorowska A, Kałużewski B: Wczesna diagnostyka kliniczna, cytogenetyczna i molekularna w przypadkach zaburzeń rozwoju cielesno-płciowego. Postępy Neonatologii, 9: 213-224, 1998.

Jeziorowska A, Kałużewski B: “Molecular analysis of human Y chromosome in azoospermia". Endokrynologia Polska. T 49, 61-68, 1998.

Dudarewicz L, Zieleniewski W, Nalewajko M, Woźniak L, Kobos J, Kałużewski B: “Sertoli-Leydig cell tumor of the ovary -Doppler studies. A case report”. Sci. Monit. T 4, 518-521, 1998.

Helszer Z, Nowacka J, Płucienniczak A, Kałużewski B: “Standarisation of quantitative polimerase chain reaction (Q-PCR) for the diagnosis of unbalanced chromosome aberrations”, Journal of Applied Genetics, The 13th Symposium of the Polish Genetics Society, Warszawa, September 22-25, 1998, volume 39A.

Jeziorowska A, Jakubowski L, Kałużewski B: Identyfikacja chromosomu Y drogą badań molekularnych u pacjentek z cechami dysgenezji gonad oraz mozaikowością międzytkankową w badaniach kariotypu. Ginekologia Polska, 68 (Supl. 2): 47-55, 1997.

Jakubowski L, Jeziorowska A, Kałużewski B: Badania cytogenetyczne i molekularne chromosomu Y w różnych postaciach dysgenezji gonad. Ginekologia Polska, 68 (Supl. 2): 33-46, 1997.

Jakubowski L, Jeziorowska A, Kałużewski B: Diagnostyka molekularna w przypadkach wrodzonych zaburzeń rozwoju cielesno-płciowego. Diagnostyka Laboratoryjna, 33 (Supl. 1): 51-57, 1997.

Helszer Z, Jeziorowska A, Kałużewski B: “Diagnostyka biochemiczna otwartych wad centralnego układu nerwowego w płynie owodniowym”, Diagnostyka Laboratoryjna i Wiadomości PTDL, tom 33, Suplement 1, 1997.

Kałużewski B, Truszczak B, Zarzycki B: “Analiza cytogenetyczna wspomagana komputerem”. Diagnostyka Laboratoryjna i Wiadomości PTDL, tom 33, Suplement 1, 31-36, 1997.

Kałużewski B, Perenc M: “Prenatalna diagnostyka cytogenetyczna aberracji chromosomowych”. Diagnostyka Laboratoryjna i Wiadomości PTDL, tom 33, Suplement 1, 23-30, 1997.

Kałużewski B, Perenc M: „Prenatalna diagnostyka cytogenetyczna aberracji chromosomowych”, Diagnostyka Laboratoryjna, 1997, 33, Supl. 1: 23 – 30.

Jeziorowska A, Kałużewski B: “Molecular analysis of human Y chromosome in azoospermia". Endokrynologia Polska, T. 3, 10-17, 1997.

Jakubowski L, Jeziorowska A, Kałużewski B: Badania cytogenetyczne i molekularne izodicentrycznego chromosomu Y u chłopca z atrofią jąder i przetrwałymi strukturami pochodzącymi z kanałów Müllera. Folia Medica Lodziensia, 23: 187-203, 1996.

Constantinou M, Zarzycki B, Helszer Z, Kałużewski B: „Zastosowanie techniki FISH w diagnostyce wybranych przypadków zaburzeń cielesno-płciowych”, Folia Medica Lodziensia, 23: 219-234, 1996.

Głowienka J, Perenc M, Helszer Z, Kałużewski B: „Biochemiczne monitorowanie dobrostanu płodu”, Folia Medica Lodziensia”; 23: 205 – 218, 1996.

Kałużewski B: “Miejsce zaburzeń cielesno-płciowych w praktyce poradnictwa genetycznego”. Endokrynologia Polska 46, Supl. do nr 3, 71-77, 1995.

Perenc M, Kałużewski B: „Prenatalny nieinwazyjny screening aberracji chromosomowych i otwartych wad centralnego układu nerwowego”, Folia Medica Lodziensia, 1995, 22: 163 -172.

Kałużewski B: “Czy chromosomy płciowe są nam potrzebne?” Kosmos, 43, 3/4, 371-388, 1994.

Truszczak B, Rubersz-Adamska G, Gontarek W, Korczyński J, Miastkowska-Filipiak I, Nowicki T, Suzin J, Kałużewski B: “Inwersja chromosomu 10 u płodu z osteochondrodysplasją”. Ginekologia Polska, LXV, 4, 202-214, 1994.

Jeziorowska A, Cieśla W, Houck GE Jr, Yao X-L, Harris MS, Truszczak B, Skorski M, Jakubowski L, Jenkins EC, Kałużewski B: Cytogenetic and molecular identification of a de novo direct duplication of the long arm of chromosome (q21.3-q31.3). American Journal of Medical Genetics, 42: 124-129, 1993.

Kałużewski Bogdan: “Wokół Kodeksu Etyki Lekarskiej. Etyka Lekarska Stosowana”. Panaceum 1992 nr1; s.7-9

Dębiec-Rychter M, Jakubowski L, Truszczak B, Moruzgała T, Kałużewski B: Two familial 9;17 translocations with variable effect on male carriers fertility. Fertility and Sterility, 57: 933 -935, 1992.

Dębiec-Rychter M, Jakubowski L, Truszczak B, Moruzgała T, Kałużewski B: Zespół częściowej trisomii chromosomu 13. Przegląd Pediatryczny, 22: 177-184, 1992.

Dębiec‑Rychter M, Kałużewski B, Saryusz‑Wolska H, Jankowska J: A Case of Renal Lymphangioma with a Karyotype 45,X,i dic/7q/. Cancer Genet Cytogenet 46: 29‑33, 1990.

Dębiec‑Rychter M, Overhauser J, Kałużewski B, Jakubowski L, Truszczak B, Wilson W, Skorski M, Jackson L: De Novo Direct Tandem Duplicatiopn of the Short Arm of Chromosome 7(p21.1‑p14.2). American Journal of Medical Genetics, 36: 316‑320, 1990.

Cieśla W, Jakubowski L, Jeziorowska A, Kałużewski B: Badanie cytologiczne płynu owodniowego w ciąży fizjologicznej oraz w przypadkach wad centralnego układu nerwowego u płodu. Ginekologia Polska, vol. 60, no. 7‑9: 387‑398, 1989.

Burkholder SW, Carlton A, Coutinho WG, Barr M, Strzemecki, Kałużewski B, Jackson L: Small Supernamerary Chromosomes: Presentation of Two Cases. Karyogram. Journal of Cytogenetic Technology, vol. 14, no. 4: p.65 August 1988.

Kałużewski B, Jakubowski L, Dębiec‑Rychter M, Grzeschik KH, Limon J, Gibas Z: Two mosaic Cases with Ynfchromosome analysed with specific DNA probes. American Journal of Medical Genetics, 31: 489‑503, 1988.

Jeziorowska A, Jakubowski L, Lach J, Kałużewski B: Regular trisomy 21 not accompanied by increased copper-zinc superoxide dismutase (SOD - 1) activity. Clinical Genetics, 32: 1 - 9. 1987.

Kałużewski B: The Y chromosome, part A: Basic characteristic of the Y chromosome. Avery A. Sandberg, Alan R. Liss. Inc., New York: 327‑356, 1985.

Dębiec‑Rychter M, Kałużewski B, Bugała I, Zajączkowska D: Isochromosome X in acute myeloblastic leukemia. Cancer Genetics and Cytogenetics, 15: 137‑141, 1985.

Pawlikowski M, Stępień H, Jakubowski L, Kałużewski B, Kunert‑Radek J: The antiproliferative effect of rat hypothalamic extract. Endokrynologia Polska, 35: 139‑143, 1984.

Kałużewski B: Badania cytogenetyczne replikacji DNA chromosomów płciowych człowieka w normie i w zaburzeniach cielesno‑płciowych. Polski Tygodnik Lekarski, T. XXXIX,nr. 40‑41, 1984.

Jeziorowska A, Jakubowski L, Armatys A, Kałużewski B: Comparison of two methods for amniotic fluid cholinesterase identification in the qualitative test for prenatal diagnosis of neural tube deffects. Clinica Chemica Acta, 143: 315‑320, 1984.

Kałużewski B: Sex chromosomes of man. Selection of information. Chromosome X. Postępy Biologii Komórki, tom 11, nr.2: 203‑238, 1984.

Pawlikowski M, Jakubowski L, Kałużewski B: The antimitotic effect of bromocriptine on human fibroblasts. Journal of Neural Transmission, 56: 91‑95, 1983.

Dębiec‑Rychter M, Kałużewski B, Jakubowski L, Moruzgała T, Zarzycki J, Kula K: Does the heteromorphism of X chromosome in XX males really exist? Abstracts: 8th International Chromosome Conference, Lubeck, str. 2‑13, 1983.

Jeziorowska A, Jakubowski L, Armatys A, Kałużewski B: SOD‑1 and Trisomy 21. Copper (Zinc superoxid dismutase) SOD‑1/ activity in regular Trisomy 21, Trisomy21 by translocation and mosaic Trisomy 21. Clinical Genetics, 22: 160‑164, 1982.

Dębiec‑Rychter M, Kałużewski B, Zajączkowska D, Pokuszyńska K: „Mosaicism 48,XX,+8,+21/47,XX,+21 in Down Syndrome and rapid progression from preleukaemia to acute leukaemia” / Trisomy 8 in patients with Down`s syndrome and prolonged leucemic picture. The Lancet, vol. II, no. 8295: 448‑449, 1982.

Kałużewski B: BrdU Hoechst‑Giemsa analysis of DNA replication in synchronized lymphocyte cultures. Study of human X and Y chromosomes. Chromosoma, 85: 553‑569, 1982.

Czaplicki J, Błońska B, Klementys A, Klementys K, Kałużewski B, Pawlikowski M.: “The effects of blood sera from calf fetuses in various periods of fetal life on skin allograft survival time in mice and on human lymphocyte proliferation in vitro” Thymus 1981 vol. 3, nr 1, s.17-24

Limon J, Gibas Z, Kałużewski B, Moruzgała T: Demonstration of two different regions of lateral asymetry in human Y chromosomes. Human Genetics, 51: 247‑252, 1979.

Herva R, Kałużewski B, de la Chapelle A: Inherited interstitial del/Xp/ with minimal clinical consequences; with a note of the location of genes controlling phenotypic features. American Journal of Medical Genetics, 3: 43‑58, 1979.

Kałużewski B, Pawlikowski T, Moruzgała T, Reterski Z, Bjanid O: Report of a case of true hermaphroditism with the karyotype 45,X/46,XX/46,X,mar/47,XX,mar. Journal de Genetique, 1979.

Kałużewski B, Jakubowski L, Moruzgała T, Bjanid O, Romer TE: Non fluorescent Y chromosome in a 45,X/46,XY mosaic. Genetics Abstracts 4385‑G11, 1978.

Kałużewski B, Jakubowski L, Moruzgała T, Bjanid O, Romer TE: Y non‑fluorescent dans un cas mosaic 45,X/46,XY. Journal de Genetique Humaine, 26: 225‑235, 1978.

Kałużewski B, Jokinen A, Hortling H, de la Chapelle A: A theory explaining the abnormality in 45,X/46,XY mosaicism with non‑fluorescent Y chromosome. Presentation of three cases. Annales de Genetique, 21: 5‑11, 1978.

Kałużewski B, Pawlikowski T, Moruzgała T, Reterski Z, Bjanid O. „Report of a case of true hermaphroditism with karyotype 45,X/46,XX/46,X,mar/47,XX,mar” , Journal de Genetique Humaine, 1977, vol. 25, Nr 3, s: 195-203

Kałużewski B, Podkul D, Zaborowska I, Moruzgała T, Jakubowski J: The 48,XXXX/49,XXXXY/49,XXXX,i/Yq/ mosaicism in a 3‑year old boy from a twin pregnancy. Human Genetics, 37: 355‑359, 1977.

Kałużewski B, Jakubowski L, Moruzgała T: Value of X‑ and Y‑body tests. CMA Journal, 116: 1342‑1343, 1977.

Kałużewski B: Influence of prednisolone on mitotic index in synchronized lymphocytes culture. Hormone and Metabolic Research, 7: 196‑197, 1975.

Pawlikowski T, Kałużewski B, Komorowska A, Jakubowski L, Moruzgała T, Reterski Z, Zarzycki J: Wstępna analiza przypadków z genetycznym uwarunkowaniem choroby w materiale Kliniki i Polikliniki Instytutu Endokrynologii oraz Instytutu Ginekologii i Położnictwa A.M. w Łodzi za lata 1957‑1974.

Kałużewski B: Analysis of the correlation between percentages of chromatin‑positive cells and percentage of 46,XX, 47,XXY and 48,XXXY cells with asynchronous DNA replication in X chromosomes at the begining and end of phase S. Annales of the Medical Section of the Polish Academy of Sciences, 19: 29‑55, 1974.

Olszewska Z, Skrocka Z, Woźniak L, Kałużewski B: Zespół Ehlersa‑Danlosa (cutis hyperplastica) u dwóch sióstr. Przegląd Dermatologiczny, 59: 653‑659, 1972.

Romer TE, Kałużewski B, Romer BA: Behavior of the Y body in cases of numerical aberrations of heterochromosomes and incompatibility between chromosomal and phenotypic sex. Polish Endocrinology, 23: 455‑458, 1972.

Romer TE, Kałużewski B, Romer BA: Zachowanie się ciałka Y w przypadkach aberracji liczbowych heterochromosomów i niezgodności płci chromosomalnej z fenotypową. Endokrynologia Polska, 23: 569‑573, 1972.

Kałużewski B, Jeżewska‑Musiał M, .Moruzgała T: Cytogenetic analysis in Klinefelter`s     syndrome with 47,XXY/48,XXXY karyotype. Polish Endocrinology, 23: 214‑229, 1972.

Kałużewski B, Jeżewska‑Musiał M, Moruzgała T: Badania cytogenetyczne w zespole Klinefeltera z kariotypem 47,XXY/48,XXXY. Endokrynologia Polska, 23: 267‑281, 1972.

Karasek M, Pawlikowski M, Kałużewski B: Cilia of cells of the rat hypophisis. Polish Endocrinology, 23: 175‑178, 1972.

Karasek M, Pawlikowski M, Kałużewski B: Występowanie rzęsek w komórkach przysadki szczura białego. Endokrynologia Polska, 23: 217‑220, 1972.

Kałużewski B: Ultrastructure of the adenohypophisis cultivated in vitro in the presence of hypothalamic tissue. Polish Endocrinology, 23: 170‑174, 1972.

Pawlikowski M, Karasek M, Kałużewski B: Ultrastruktura adenohypophisis hodowanej poza ustrojem w obecności tkanki podwzgórzowej. Endokrynologia Polska, 23: 211‑216, 1972.

Pawlikowski M, Kałużewski B: Wpływ wyciągu podwzgórza na część obwodową przysadki szczura białego w hodowli organotypowej. Roczniki Naukowe WSWF (Poznań), 20: 295‑299, 1971.

Pawlikowski M., Karasek M, Kałużewski B: Ultrastructure of the adenohypophysis in organotypic culture. Polish Endocrinology 22: 347‑354, 1971.

Pawlikowski M, Karasek M, Kałużewski B: Ultrastruktura adenohypophysis w hodowli organotypowej. Endokrynologia Polska, 22: 427‑435, 1971.

Pawlikowski T, Zarzycki J, Romer TE, Kałużewski B, Muszyńska B: Całkowite odwrócenie płci w zespole nadnerczowo‑płciowym z nadciśnieniem. Endokrynologia Polska, 21: 249‑254, 1970.

Kałużewski B, Zarzycki J: Autoradiographic studies in a case of Turner`s syndrome. Polish Endocrinology, 21: 101‑105, 1970.

Kałużewski B, Zarzycki J: Badanie autoradiograficzne w przypadku zespołu Turnera. Endokrynologia Polska, 21: 145‑149, 1970.

Kałużewski B: Badania cytogenetyczne w zespole niepełnej feminizacji. Endokrynologia Polska, 20: 135‑140, 1969.

Pawlikowski T, Kałużewski B, Jędrzejewski K: „Pripad mikroretrogenie chromosomalnim karyotypem 46,XX, 47,XX, ?E+18.” Ceskoslovenska Pediatrie, 23: 808‑809, 1968.

Wystąpienia na konferencjach

Kałużewski T., Morzuch L., Jędrzejczyk A., Marks P., Różniecki M., Bednarek M..; "The values of fluorescence in situ hybridisation in detecting urothelial carcinogenesis. Retrospective evaluation of UroVysion test results."; The International Conference of Natural and Medical Sciences: Young Scientists, PhD Students and Students. Lublin, 01-03.12.2017

Kałużewski T.A Retrospective evaluation of 512 UroVysion test application results; International Conference: Clinical Genetics of Cancer 2017, Szczecin, 21-22.09.2017.

Kałużewski T., Morzuch L., Jędrzejczyk A., Marks P., Różniecki M., Kałużewski B.; A Retrospective evaluation of 512 UroVysion test application results; Meeting abstracts from the 11th European Cytogenetics Conference, Florence 2017

Kałużewski B., Morzuch L., Bednarek M., Kałużewski T., Olszewska A., Jędrzejczyk A., Marks P., Rożniecki M., Role of selected exo- and endogenous factors in the etiopathogenesis of recurrent urianry system inflammation and malignant process preinitiation, III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowan, GENOM-CZŁOWIEK-ŚWIAT-ZAGROŻENIA, Lublin, 23-25.11.2016

Murzyn M., Semenova E., Bednarek M., Kałużewski T., Ołdak T., Kałużewski B.; Genetic status of multipotentianl cells in long-term culture conditions; V Polish Congress of Genetics, Łódź, Poland 19-22.09.2016.

Morzuch L., Kałużewski T., Jędrzejczyk A., Marks P., Różniecki M., Kałużewski B.; A Retrospective evaluation of 512 UroVysion test application results; V Polish Congress of Genetics, Łódź, Poland 19-22.09.2016.

Kałużewski B., Morzuch L., Bednarek M., Kałużewski T., Jędrzejczyk A., Marks P., Rożniecki M., Role of selected exo- and endogenous factors in the etiopathogenesis of recurrent urianry system inflammation and malignant process preinitiation, V Polish Congress of Genetics, Łódź, Poland 19-22.09.2016.

Pietrusińki M., Budzyńska E., Moczulska H., Biegański T., Kałużewski B., Borowiec M., Identification of a novel mutation in EVS gene in a family with Ellis van Creveld syndrome, V Polish Congress of Genetics, Łódź, Poland 19-22.09.2016.

Kałużewski B., Bednarek M., Kałużewski T., Constatinou M., Iwaniuk A., Jedrzejczyk S., Lau K., Borowiec M., Chromosomal aberrations, mutations and polymorphism as prognostic factors in endometrial cancer development, 10th European Cytogenetic Conference, Strasburg 2015.

Borkowska EM, KrukA, Jędrzejczyk A, RożnieckiM, JabłonowskiZ, TraczykM, ConstantinouM, BanaszkiewiczM, PietrusińskiM, SosnowskiM, HamdyFC, PeterS, CattoJWF, Kałużewski B: Kohonen’s  self-organizing maps for molecular subtyping in bladder cancer. EAU 29th Annual European Congress  Stockholm, Sweden 11-15 April 2014

BorkowskaEM, KrukA, Jędrzejczyk A, RożnieckiM, JabłonowskiZ, TraczykM, ConstantinouM, BanaszkiewiczM, PietrusińskiM, SosnowskiM, HamdyFC, PeterS, CattoJWF, Kałużewski B: Molecular subtyping of bladder cancer using Kohonen self-organizing maps. EAU 13th Central European Meeting (CEM) Prague, Czech Republic 04-06 October 2013

Traczyk M, Borkowska E, Pietrusiński M, Jędrzejczyk A, Grzegorczyk A, Marks P, Rożniecki M, Jabłonowski Z, Sosnowski M, Kałużewski B: Genetic diversity of urinary bladder cancer and the risk of recurrence based on mutation assay using tumour and urine sediment DNA. EAU 13th Central European Meeting (CEM) Prague, Czech Republic 04-06 October 2013

BorkowskaEM, KrukA, Jędrzejczyk A, RożnieckiM, JabłonowskiZ, TraczykM, ConstantinouM, BanaszkiewiczM, PietrusińskiM, SosnowskiM, HamdyFC, PeterS, CattoJWF, Kałużewski B: Kohonen artificial neural network as a useful tool for molecular subtyping bladder cancer. IV Polish Congress of Genetics, Poznań, Poland 10-13.09.2013

Borkowska EM, Kruk A, Jędrzejczyk A, Rożniecki M, Jabłonowski Z, Traczyk M, Constantinou M, Banaszkiewicz M, Pietrusiński M, Sosnowski M, Hamdy FC, Peter S, Catto JWF, Kałużewski BMolecular subtyping of bladder cancer using Kohonen self-organizing maps. XLIII Meeting of  the Polish Urological Association, Jachranka, Poland 5-7 September 2013

Traczyk M, Borkowska E, Pietrusiński M, Jędrzejczyk A, Grzegorczyk A, Marks P, Rożniecki M, Jabłonowski Z, Sosnowski M, Kałużewski B: Genetic diversity of urinary bladder cancer and the risk of recurrence based on mutation assay using tumour and urine sediment DNA. XLIII Meeting of  the Polish Urological Association, Jachranka, Poland 5-7 September 2013

Borkowska E, Kruk A, Jędrzejczyk A, Jabłonowski Z, Constantinou M, Traczyk M, Pietrusiński M, Banaszkiewicz M, Marks P, Rożniecki M, Sosnowski M, Kałużewski B Identyfikacja jednorodnych grup chorych na raka pęcherza moczowego przy użyciu sztucznej sieci neuronowej. XLII Meeting of the Polish Urological Association, Łódź, Poland 13-15 September 2012

Traczyk M, Borkowska E, Jabłonowski Z, Pietrusiński M, Jędrzejczyk A, Marks P, Rożniecki M, Sosniowski M, Kałużewski B: Analiza mutacji genu FGFR3 w odniesieniu do parametrów klinicznych i histopatologicznych u chorych na raka pęcherza moczowego. XLII Meeting of the Polish Urological Association, Łódź, Poland 13-15 September 2012

Borkowska E, Kruk A, Jędrzejczyk A, Jabłonowski Z, Constantinou M, Traczyk M, Pietrusiński M, Banaszkiewicz M, Marks P, Rożniecki M, Sosnowski M, Kałużewski B: Identification of homogenous groups of bladder cancer patients with a Kohonen Artificial Neural Network. EAU 12th Central European Meeting (CEM) Dresden, Germany 12-13 October 2012

Traczyk M, Borkowska E, Jabłonowski Z, Pietrusiński M, Jędrzejczyk A, Marks P, Rożniecki M, Sosniowski M, Kałużewski B: FGFR3 mutations analysis in relationship to clinical and pathological parameters in patients with bladder cancer. EAU 12th Central European Meeting (CEM) Dresden, Germany 12-13 October 2012

Borkowska E, Kruk A, Jędrzejczyk A, Jabłonowski Z, Constantinou M, Traczyk M, Pietrusiński M, Banaszkiewicz M, Marks P, Rożniecki M, Sosnowski M, Kałużewski B: Identification of homogenous groups of bladder cancer patients with a Kohonen Artificial Neural Network. 20th Meeting of the EAU Section of Urological Research (ESUR) Strasbourg, France 25-27 October 2012

Traczyk M, Borkowska E, Pietrusiński M, Jabłonowski Z , Jędrzejczyk A, Marks P, Rożniecki M, Sosniowski M, Kałużewski B: The significance of Ala179Thr polymorphism in WWOX gene in the bladder cancer development. 20th Meeting of the EAU Section of Urological Research (ESUR) Strasbourg, France 25-27 October 2012

Pietrusiński, A. Jędrzejczyk, L. Kępczyński, E. Borkowska, M. Traczyk, M. Banaszkiewicz, P. Marks, B. Kałużewski: Clinical implications of selected tumour supressor genes aberrant methylations profiles in urine and tumour DNA from bladder cancer patients. Hereditary Cancers in Clinical Practice, Szczecin 17-18 November 2011

Edyta Borkowska, Adam Jędrzejczyk ,Magdalena Traczyk, Michał Pietrusiński, Marek Rożniecki, Zbigniew Jabłonowski, Marek Sosnowski, Bogdan Kałużewski. Evaluating expression of TP53, RB, H-RAS, FGFR3 genes in bladder cancer relative to mutation occurence and clinicopathological parameters. EAU 11th Central European Meeting (CEM) 28-29.10.2011 Timisoara, Romania

Magdalena Traczyk, Edyta Borkowska, Katarzyna Rak, Michał Pietrusiński, Adam Jędrzejczyk, Marek Rożniecki, Piotr Marks, Zbigniew Jabłonowski, Marek Sosnowski, Bogdan Kałużewski. Identyfication of H-Ras and FGFR3 gene mutations in bladder cancer patients. EAU 11th Central European Meeting (CEM) 28-29.10.2011 Timisoara, Romania

Edyta Borkowska, Maria Constantinou, Adam Jędrzejczyk, Magdalena Traczyk, Marek Rożniecki, Marek Sosnowski,Bogdan Kałużewski. Results of UroVysion test versus results of LOH analysis in bladder cancer patients. 9th World Congress on Urological Research 15-17.09.2011 Innsbruck, Austria

Magdalena Traczyk, Edyta Borkowska, Michał Pietrusiński, Adam Jędrzejczyk, Piotr Marks, Marek Rożniecki, Bogdan Kałużewski. Polymorphic variants of H-Ras proto-oncogene: are they affect of the increase the bladder cancer risk? 9th World Congress on Urological Research 15-17.09.2011 Innsbruck, Austria

Edyta Borkowska, Maria Constantinou, Adam Jędrzejczyk, Magdalena Traczyk, Monika Banaszkiewicz, Piotr Marks, Marek Rożniecki, Andrzej Kruk, Bogdan Kałużewski: Ten years experience with the UroVysion test. XLI Meeting of  the Polish Urological Association, Gdańsk 8-10 September 2011

Edyta Borkowska, Adam Jędrzejczyk, Magdalena Traczyk, Monika Banaszkiewicz, Piotr Marks, Marek Rożniecki, Andrzej Kruk, Bogdan Kałużewski. Research on indyvidual risk of bladder cancer incidence. EAU 10th Central European Meeting(CEM) 22-23.10.2010 Bratislava, Slovakia

Edyta Borkowska, Adam Jędrzejczyk, Magdalena Traczyk ,Michał Pietrusiński, Marek Rożniecki, Andrzej Kruk, Bogdan Kałużewski. The significance of A148T variants of CDKN2a gene in bladder cancer patients. EAU 4th North Eastern European Meeting (NEEM) 10-11.09.2010 Riga, Lativia

Magdalena Traczyk, Edyta Borkowska, Adam Jędrzejczyk, Andrzej Kruk, Michał Pietrusiński, Bogdan Kałużewski. Detection of loss of heterozygosity in patients with bladder cancer: tumour tissue versus urine sediment. XL  Meeting of the Polish  Urological Association, Bydgoszcz 17-19 June 2010 – awards nominee

Michał Pietrusiński, Adam Jędrzejczyk, Edyta Borkowska, Magda Traczyk, Piotr Marks, Bogdan Kałużewski. Detection of methylation of tumour suppressor genes in poorly-differentiated, Ta-T1 urothelial bladder cancer. XL Meeting of  the Polish Urological Association, Bydgoszcz 17-19 June 2010

Edyta Borkowska, Maria Constantinou, Adam Jędrzejczyk, Magdalena Traczyk, Monika Banaszkiewicz, Piotr Marks, Marek Rożniecki, Andrzej Kruk, Bogdan Kałużewski: Research on individual risk of bladder cancer incidence and progression. XL Meeting of  the Polish Urological Association, Bydgoszcz 17-19 June 2010 – awards nominee

Pietrusiński M, Kępczyński Ł, Borkowska E, Bednarek M, Kałużewski B. Badanie nosicielstwa mutacji genu GABA u rodziców z zespołem Gauschera. III Polish Congress of Genetics, Lublin, Poland 12-15 September 2010

Borkowska E, Eckersdorf-Mastalerz A, Traczyk M, Helszer Z, Kałużewski B: Novel mutatios of PANK2 gene – case report. III Polish Congress of Genetics, Lublin, Poland 12-15 September 2010

Edyta Borkowska, Maria Constantinou, Adam Jędrzejczyk, Magdalena Traczyk, Monika Banaszkiewicz, Piotr Marks, Marek Rożniecki, Andrzej Kruk, Bogdan Kałużewski: Research on individual risk of bladder cancer incidence and progression. III Polish Congress of Genetics, Lublin, Poland 12-15 September 2010

Magdalena Traczyk, Edyta Borkowska, Adam Jędrzejczyk, Andrzej Kruk, Michał Pietrusiński, Bogdan Kałużewski. Detection of loss of heterozygosity in patients with bladder cancer: tumour tissue versus urine sediment. III Polish Congress of Genetics, Lublin, Poland 12-15 September 2010

Michał Pietrusiński, Adam Jędrzejczyk, Edyta Borkowska, Magda Traczyk, Piotr Marks, Bogdan Kałużewski. Detection of methylation of tumour suppressor genes in poorly-differentiated, Ta-T1 urothelial bladder cancer. III Polish Congress of Genetics, Lublin, Poland 12-15 September 2010

Edyta Borkowska, Adam Jędrzejczyk, Andrzej Kruk, Magdalena Traczyk, Michał Pietrusiński, Bogdan Kałużewski: The significance of A148T variant of CDKN2A gene in bladder cancer patients. Hereditary Cancers in Clinical Practice, Szczecin 10-11 December 2009

Edyta Borkowska, Magdalena Traczyk, Adam Jędrzejczyk, Michał Pietrusiński, Bogdan Kałużewski: Expression levels of P53 and CDKN2A/ARF messenger RNA detected by Real-Time PCR in tumors tissue in bladder cancer – clinico-pathological applications. EAU 3rd North Eastern European Meeting, Szczecin 10-11 September 2009

Edyta Borkowska, Maria Constantinou, Adam Jedrzejczyk, Piotr Marks, Bogdan Kaluzewski. The significance of P53 codons 72 and 213 polymorphisms in urinary bladder cancer in Central Poland. Interpreting the Human Genome USA Miami Winter Symposium 24-28 January 2009

Edyta Borkowska, Adam Jędrzejczyk, Michał Pietrusiński, Sylwester Kranas, Włodzimierz Błaszkiewicz, Andrzej Kaczmarek, Roman Pawłowicz, Piotr Marks, Bogdan Kałużewski: The value of the UroVysion Assay for predicting tumour reccurrence in patients from Central Poland. European Association of Urology 8th Central European Meeting in Warsaw, Poland 24-25 October 2008

Edyta Borkowska, Adam Jędrzejczyk, Michał Pietrusiński, Sylwester Kranas, Włodzimierz Błaszkiewicz, Andrzej Kaczmarek, Roman Pawłowicz, Piotr Marks,Bogdan Kałużewski: Expression of the P53 gene in bladder cancer in relation to mutation status and clinical parameters. European Association of Urology 8th Central European Meeting in Warsaw, Poland 24-25 October 2008

Magdalena Traczyk, Edyta Borkowska, Adam Jędrzejczyk, Michał Pietrusiński, Piotr Marks, Bogdan Kałużewski: Analysis of the heterozygosity loss of P53, Rb1, CDKN2a/ARF genes in urine sediment cells and tumour tissues in urinary bladder cancer patients. III National Conference ‘Problems of diagnostics, rehabilitation and development of the disabled child’ Lublin 22-24 September 2008

Edyta Borkowska, Adam Jędrzejczyk, Michał Pietrusiński, Sylwester Kranas, Włodzimierz Błaszkiewicz, Andrzej Kaczmarek, Roman Pawłowicz, Piotr Marks, Bogdan Kałużewski: P53 i CDKN2a/Arf  gene expression profiles in urinary bladder cancer.  III National Conference ‘Problems of diagnostics, rehabilitation and development of the disabled child’ Lublin 22-24 September 2008

Edyta Borkowska, Józef Matych, Maria Constantinou, Andrzej Kruk, Bogdan  Kałużewski: Occurrence of the codon 72 polymorphic variants of P53 gene in urinary bladder cancer. II Polish Congress of Genetics, Warsaw 18-20 September 2007

Edyta Borkowska, Józef Matych, Maria Constantinou, Andrzej Kruk, Bogdan  Kałużewski: Detections  of P53 gene mutations using MSSCP technique in urinary bladder cancer. I Polish Congress of Genetics, Gdańsk 18-20 September 2004

Zofia Helszer, Iwona Płowaś, Edyta Borkowska, Anita Filipowska, Lach Joanna, Bogdan Kałużewski: Mutations of MECP2 gene in patients with Rett Syndrome. I Polish Congress of Genetics, Gdańsk 18-20 September 2004

Aleksandra Binka-Kowalska, Edyta Borkowska, Maria Constantinou, Ewa Zając, Agnieszka Nawrocka, Józef Matych, Bogdan Kałużewski: Nonivasive diagnostic of bladder cancer with UroVysion test. Individual prognosis. I Polish Congress of Genetics, Gdańsk 18-20 September 2004

Hubert Tomczyk, Maria Constantinou, Aleksandra Binka-Kowalska, Edyta Borkowska, Agnieszka Nawrocka, Józef Matych, Bogdan Kałużewski; Methylation profile in bladder cancer patients. I Polish Congress of Genetics, Gdańsk 18-20 September 2004

Constatntinou Maria, Pietrusiński Michał, Zając Ewa, Płowaś Iwona, Eckelsdorf-Mastalerz Anna, Budzyńska Edyta, Borkowska Edyta, Helszer Zofia, Kałużewski Bogdan.Przydatność metody mCGH do określania koleracji genotyp-fenotyp u pacjentów z aberracją chromosomową w kariotypie” II Polski Kongres Genetyki 18-20 września 2007, Warszawa.

Latos-Bieleńska A., Wiśniewska M., Materna-Kiryluk A., Badura-Stronka M., Bocian E., Chrzanowska K., Haus O., Jakubowski L., Juraszek A., Kałużewski B., Koczkodaj D., Kowalczyk J.R., Krajewska-Walasek M., Krupa I., Lassota M., Limon J., Mazurczak T., Michalska-Sikorska T., Obersztyn E., Pilch J., Piotrowicz M., Pyrkosz A., Sąsiadek M., Sorbaj-Sucharska G., Stembalska-Kozłowska A., Wierzba J., Wiśniewska K., Wojcierowski J., Zajączek S., Zaremba J., Borszewska-Kornacka B., Gajewska E., Godula-Stuglik U., Krawczyński M., Mejnartowicz J., Sawulicka-Oleszczuk H., Oleszczuk J., Rusin J., Stańczyk J., Suzin J., Szwałkiewicz-Warowicka E., Świetliński J., Walczak M. oraz pozostali członkowie Zespołu PRWWR „Stan opieki genetycznej nad dziećmi z wadami wrodzonymi w Polsce” II Polski Kongres Genetyki 18-20 września 2007, Warszawa.

Michał Pietrusiński, Danuta Chlebna-Sokół, Anna Stańczyk-Przyłuska, Zofia Helszer, Bogdan Kałużewski Mutacje w genie transglutaminazy1 (TGM1) u pacjentki ze zdiagnozowaną klinicznie chorobą rybiej łuski”. II Polski Kongres Genetyki 18-20 września 2007, Warszawa.

Janusz Kocki, Maria Constantinou, Bogdan Kałużewski, Anna Dmoszyńska „Zastosowanie metody CGH w diagnostyce ostrych białaczek człowieka” II Polski Kongres Genetyki 18-20 września 2007, Warszawa.

Monika Banaszkiewicz, Agnieszka Gilewska, Adam Jędrzejczyk, Michał Pietrusiński, Maria Constantinou, Bogdan KałużewskiBadania nad częstością występowania mutacji genów CHEK2 i CYP1B1 w raku pęcherza moczowego”, II Polski Kongres Genetyki 18-20 września 2007, Warszawa.

Kałużewski Bogdan, Pietrusiński Michał, Zając Ewa, Płowaś Iwona, Eckelsdorf-Mastalerz Anna, Budzyńska Edyta, Borkowaska Edyta, Helszer Zofia, Constantinou Maria „Efektywność mCGH w praktyce poradnictwa genetycznego”, II Polski Kongres Genetyki 18-20 września 2007, Warszawa.

Borkowska Edyta, Matych Józef, Constantinou Maria, Kruk Andrzej, Kałużewski Bogdan „Występowanie polimorficznych wariantów kodonu 72 genu P53 w raku pęcherza moczowego”, II Polski Kongres Genetyki 18-20 września 2007, Warszawa.

Kałużewski BogdanChromosome Y dependent diseases”, XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Szczecin, 27-29 września 1995.

Anna Jeziorowska, Małgorzata Perenc, Lucjusz Jakubowski, Lech Dudarewicz, Małgorzata Łośko, Piotr Kozioł, Bogdan KałużewskiOcena molekularna chromosomu Y monozygotycznych bliźniaczek z Zespołem Swyer’a różniących się charakterem zmian nowotworowych gonad”, XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Szczecin, 27-29 września 1995.

Lucjusz Jakubowski, Anna Jeziorowska, Zofia Helszer, Bogdan KałużewskiBadania molekularne u SRY(+) hermafrodyty z kariotypem 45,X/46,XX/46,X,mar/47,XX,mar i translokacją X/Y wykrytą po zastosowaniu FISH", XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Szczecin, 27-29 września 1995.

Zofia Helszer, Bogdan Kałużewski, Anna Jeziorowska, Lucjusz Jakubowski „Analiza molekularna regionu krytycznego SMCH-DA/DAPI/+/(supernumerary marker chromosomes) dla celów poradnictwa przedurodzeniowego", XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Szczecin, 27-29 września 1995.