Test „rapid” FISH w amniocytach

Badanie aneuplodii chromosomów 13, 18, 21, X i Y w niehodowanych komórkach (amniocytach płodu pobranych podczas amniopunkcji) za pomocą techniki FISH.

Test pozwala na szybką diagnostykę płci płodu, co jest szczególnie ważne w przypadkach chorób sprzężonych z płcią, umożliwia również diagnostykę najczęstszych liczbowych zaburzeń chromosomowych płodu (zespołu Patau'a, zespołu Edwards'a zespołu Downa, oraz nieprawidłowości liczbowych chromosomów płciowych X i Y). Test ten jest szczególnie użyteczny w sytuacjach, w których zależy nam szybkim uzyskaniu wyniku. Nie zastępuje on jednak pełnej diagnostyki przedurodzeniowej.

Cena badania dla pacjentów

Wykonanie testu "rapid" FISH w amniocytach jest refundowane w ramach NFZ, jeżeli badanie zostanie zlecone przez lekarza genetyka podczas wizyty w jednej z naszych Poradni.

Cena badania wykonywanego prywatnie:
Test "rapid" FISH w amniocytach: 660zł