CYP1B1

Gen CYP1B1 koduje białko należące do rodziny enzymów zaangażowanych w procesy metaboliczne. Mutacje w genie CYP1B1 zwiększają ryzyko rozwoju raka piersi, jelita grubego, pęcherza moczowego, płuca i krtani. Na rozwój nowotworu istotny wpływ mają również czynniki zewnętrzne, np. palenie tytoniu w przypadku raka płuca oraz nowotworów głowy i szyi, albo zakażenia wirusem HPV w raku pęcherza moczowego. Dzięki identyfikacji odziedziczonych wariantów genu CYP1B1 możliwe jest podjęcie odpowiedniej profilaktyki.