Zespół Hioba (zespół hiper-IgE)

Choroba dziedziczona w sposób autosomalny dominujący, powodowana heterozygotyczną mutacją w genie STAT3 na chromosomie 17q21.
Jest pierwotnym niedoborem odporności, nazywany także zespołem nawracających infekcji. Objawia się przewlekłą egzemą, nawracającymi infekcjami gronkowcowymi, podwyższonym poziomem przeciwciał IgE w surowicy i eozynofilią. Pacjenci chorujący na zespół Hioba charakteryzują się specyficznym wyglądem twarzy, nadmierną ruchomością stawów i złamaniami kości.¹

¹Buckley et al., 1972; Grimbacher et al., 1999