Rodzinna gorączka śródziemnomorska

Choroba dziedziczona w sposób autosomalny recesywny, powodowana mutacją w genie MEFV na chromosomie 16p13.3.
Charakteryzuje się nawracającymi atakami gorączki, a także stanami zapalnymi błon surowiczych (otrzewnej, opłucnej) i błon maziowych stawów, z towarzyszącym bólem. Jednym z powikłań, które może rozwijać się bez wyraźnego pogorszenia stanu ogólnego jest amyloidoza z niewydolnością nerek.¹

¹French FMF Consortium, 1997