Predyspozycja do zawału serca

Zgony z powodów sercowo-naczyniowych są wciąż pierwszą przyczyną śmierci w krajach rozwiniętych, a najczęstsze z nich to choroba niedokrwienna serca i właśnie zawał serca.
Badania dowodzą, że podatność na wystąpienie zawału mięśnia sercowego związana jest z mutacjami wielu genów, w tym LRP8 na chromosomie 1p32.3.