Zwyrodnienie siatkówki

Z przyczyn genetycznych zwyrodnienia siatkówki wyróżnia się mutację w genie CFH w locus 1q34 oraz ARMS2 w locus 10q26.13, które są przyczyną starczego zwyrodnienia plamki (ARMD).
Objawy ARMD zaczynają się w 6. dekadzie, a diagnoza stawiana jest w 7. dekadzie życia.
Klinicznie objawia się postępującą utratą wzroku. Pacjenci prezentują hipopigmentację dołka środkowego siatkówki, duże, miękkie bądź twarde druzy plamki, krwotoki plamkowe, neowaskularyzacje w błonie naczyniowej, a także wczesną hiperfluorescencję i obraz “gwieździstego nieba” w badaniu angiografii fluoresceinowej.