Zespół Allgrove’a (AAAS)

Choroba autosomalna recesywna, spowodowana mutacją w genie kodującym aladynę (AAAS) w locus 12q13.13. Jest rzadkim schorzeniem genetycznym, charakteryzującym się triadą objawów klinicznych: chorobą Addisona, brakiem wydzielania łez (alakrimią) oraz achalazją przełyku. Wczesnym objawem AAAS bywa często hipoglikemia. Schorzenie jest prawdopodobnie związane z łagodnym spowolnieniem umysłowym.