Wzrost jakości usług medycznych GENOS s.c.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Z przyjemnością informujemy, że 30.10.2015 r. podpisaliśmy umowę na dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.01.00-00-087/09-00 pn. „Wzrost jakości usług medycznych GENOS s.c.” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV: Infrastruktura społeczna- DZIAŁANIE V.1: Infrastruktura ochrony zdrowia.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu nasza poradnia oraz laboratoria w Łodzi i w Strońsku wzbogaciły się o nowy sprzęt, dzięki któremu możemy oferować badania i usługi w ramach kontaktu z NFZ na jeszcze wyższym poziomie.

Zakupiliśmy m.in.:

  • ultrasonograf,
  • kardiotokograf,
  • analizator nasienia,
  • aparat do kriochirurgii,
  • mikroskop fluorescencyjny,
  • mikroskopy rutynowo-badawcze,
  • termocykler,

Dalszych informacji nt. realizowanego projektu można uzyskać pod adresem e-mail: genos@genos.com.pl oraz pod nr tel. 42 611 63 11.

tabliczka informacyjna (1)