Wyniki zapytania ofertowego nr 1/2018

PPHU GENOS s.c. z siedzibą: Strońsko 20A, 98-161 Zapolice

informuje, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr 1/2018:

1. Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy:

Bio-Lab Sp. z o.o.
Ul. Tczewska 27c
83-031 Łęgowo
NIP 6040158124

2. W w/w postępowaniu złożono 3 oferty.

3. Uzasadnienie wyboru oferty:

Wybrany dostawca zaoferował sprzęt spełniający wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym, proponując najniższą cenę.

Wyniki zapytania ofertowego w formacie pdf.