Rodzinna spastyczna paraplegia, postać recesywna z niepełnosprawnością intelektualną i niskorosłością

Choroba powodowana szeregiem mutacji wielu różnych genach, m.in SPG20, SPG21, SPG7, SPG11, KIF5A, REEP1, CYP7B1, SPAST, ZFYVE26 i ATL1. Charakteryzuje się postępującą, najczęściej ciężką spastycznością kończyn dolnych. Zaliczana do postaci skomplikowanych, towarzyszy jej wiele zaburzeń, w tym neuropatia nerwu wzrokowego, retinopatia, głuchota, ataksja, demencja, objawy pozapiramidowe, spowolnienie umysłowe i rybia łuska.