Okresowy paraliż hipokaliemiczny

Choroba dziedziczona w sposób autosomalny dominujący, powodowana mutacją w genie CACNA1S w locus 1q32.1.
Wyróżniono dwa typy okresowych paraliży dziedziczonych autosomalnie dominująco, które różnią się zmianami poziomu potasu w surowicy w trakcie ataków- hipokaliemiczny i hiperkaliemiczny.
Początek objawów ma miejsce zazwyczaj w drugiej dekadzie życia. Choroba wykazuje zmniejszoną penetrację w przypadku kobiet. Ataki paraliżu mogą pojawiać się zarówno podczas snu, jak i po nim.
W paraliżu hipokaliemicznym zazwyczaj nie występuje miotonia.¹

¹Jurkat-Rott et al., 2000