Dziecięca padaczka napadów nieświadomości

Choroba autosomalna dominująca, powodwana mutacjami wielu genów, w tym GABRA1 i GABRG2 (w locus 5q34). Charakteryzuje się szybkimi i nagłymi utratami świadomości, którym towarzyszą specyficzne zmiany w EEG.
Zaczyna się najczęściej pomiędzy 3. a 8. rokiem życia. Napady padaczkowe mają miejsce zazwyczaj kilka razy dziennie. Około 70% pacjentów doświadcza spontanicznej remisji objawów w okresie nastoletnim.
U pacjentów z ECA nie znajduje się żadnych zmian strukturalnych w badaniu neuropatologicznym.¹

¹Crunelli and Leresche, 2002