Zestaw odczynników do odbarwiania – zapytanie ofertowe

87257634_2507600139556037_2950011575886413824_n

Zapraszamy do złożenia ofert poglądowych na poniższe zapytanie dotyczące zadań realizowanych w ramach Projektu o nazwie: „Opracowanie przesiewowego testu diagnostycznego umożliwiającego wyodrębnienie grupy pacjentów z podwyższonym ryzykiem choroby nowotworowej spośród osób obojga płci”.

Nazwa beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE "GENOS" S.C. - BOGDAN KAŁUŻEWSKI, JADWIGA KAŁUŻEWSKA, TADEUSZ KAŁUŻEWSKI.

Numer projektu: RPLD.01.02.02-10-0130/19 Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy Działanie Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje Poddziałanie Infrastruktura B+R przedsiębiorstw Miejsce realizacji projektu Łódzkie | Zduńskowolski | Zapolice

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Zestaw odczynników do odbarwiania

  • Scott's Tap Water Substitute(min. 5l)
  • Ksylen (min. 2l)
  • Etanol 99-100% skażony (min. 5l)

Zainteresowanych Wykonawców prosimy o przesyłanie ofert na adres genos@genos.com.pl do dnia 1 października 2021.