Zapytanie ofertowe nr 1/2022

87257634_2507600139556037_2950011575886413824_n

PPHU Genos s.c. zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę oligonukletydów do reakcji PCR: 220 sztuk.

Wymagania minimalne:

  1. Średnia długość zamawianego oligonukletydu: 20-23 pz.
  2. Skala syntezy: 0,025 µmol
  3. Preferowana forma oczyszczania: odsalanie
  4. Stężenie: 100 µM
  5. Preferowana forma poj. oligonukletydu: zawieszone w buforze TE.
  6. Odpowiednie do sekwencjonowania metodą Sangera.

Termin realizacji: sukcesywnie przez okres 12 miesięcy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia w ramach umowy większej lub mniejszej ilości oligonukleotydów. Różnice w ilości nie będą większe niż 15% zakładanej ilości.

Kryteria oceny ofert:

Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą produktu do zamawiającego. Oferta powinna zawierać potwierdzenie oferenta o spełnieniu wymagań minimalnych (oświadczenie lub ulotki).

Kryteria wyboru: cena brutto: 100%

Sposób składania ofert: mailowo na adres mailowy: genos@genos.com.pl lub za pośrednictwem platformy https://oneplace.marketplanet.pl.

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 14.03.2022 r. do godz. 23.59.59

Osoba kontaktowa upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami: Jordan Sałamunia email: jordan.salamunia@genos.com.pl

Zastrzeżenia: Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje PPHU Genos s.c. do żadnego określonego działania w tym do akceptacji oferty, w całości lub części. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego lub do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.