Zespół Clove’a

Choroba powodowana mozaicyzmem somatycznym mutacji w genie PIK3CA na chromosomie 3q26.
Pacjenci z zespołem Clove’a wykazują postępujące, złożone, mieszane malformacje pni naczyniowych; rozregulowaną gospodarkę tłuszczową; różnego stopnia skoliozę oraz powiększone struktury kości bez znacznych zniekształceń i bez progresji w przeroście. W przeciwieństwie do zespołu Proteusa, u pacjentów z zespołem Clove’a zniekształcenia kości pojawiają się jedynie w miejscach, które poddane były zabiegom chirurgicznym.