Zapytanie ofertowe nr 2/2020

87257634_2507600139556037_2950011575886413824_n

Zapraszamy do złożenia oferty na poniższe zapytanie ofertowe dotyczące zadań realizowanych w ramach Projektu o nazwie „Budowa stanowiska diagnostycznego wykorzystującego techniki cytologiczne, cytogenetyczne i molekularne umożliwiające przeprowadzenie testu Cytourofish(+)”.

Nazwa beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE "GENOS" S.C. - BOGDAN KAŁUŻEWSKI, JADWIGA KAŁUŻEWSKA, TADEUSZ KAŁUŻEWSKI

Numer projektu: RPLD.01.02.01-10-0018/19-00 Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy Działanie Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje Poddziałanie Infrastruktura B+R przedsiębiorstw Miejsce realizacji projektu Łódzkie | Zduńskowolski | Zapolice

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Dostawa Ultrasonografu klasy Premium z 3 głowicami, który będzie służył profilaktyce choroby nowotworowej z wykorzystaniem technik elastografii oraz wysokoczułego kolorowego Dopplera.

Szczegóły zapytania znajdują się w ogłoszeniu w Bazie Konkurencyjności oraz w poniższych załącznikach.