Zapytanie ofertowe nr 1/2020 – wybór oferty

87257634_2507600139556037_2950011575886413824_n

PPHU GENOS s.c. z siedzibą: Strońsko 20a, 98-161 Zapolice

informuje, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr 1/2020:

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Wykonawcy:

Oferta nr 1 z dn. 25.02.2020:

Olympus Polska Sp. z o.o.
Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Kwota oferty netto: 515 848,50 zł
Kwota oferty brutto: 557 116,38 zł

w/w postępowaniu złożono 1 ofertę.

Uzasadnienie wyboru oferty:

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Wybrany dostawca zaoferował sprzęt spełniający wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.