Wyniki zapytania ofertowego nr 2/2018

PPHU GENOS s.c. z siedzibą: Strońsko 20A, 98-161 Zapolice

informuje, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr 2/2018:

1. Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy:

Advanced biolab service
Gesellschaft fuer Laborgeraete, Beratung und Support mbH
Staeblistrasse 10
81477 Munich, GERMANY

2. W w/w postępowaniu złożono 1 ofertę.

3. Uzasadnienie wyboru oferty:

Wybrany dostawca zaoferował sprzęt spełniający wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym, proponując najniższą cenę.