Prognozowanie terapii zakażenia HCV

Na podatność bądź oporność na zakażenie wirusem HCV ma wpływ kilka genów. Jednym z nich jest IL28B na chromosomie 19q13.33, którego genotypowanie umożliwia prognozę terapii pacjentów zakażonych wirusem. Dowiedziono, że fragmenty tego genu mają silny związek z podtrzymywaniem odpowiedzi immunologicznej na wirusa, ponieważ odgrywają kluczową rolę w aktywacji szlaku sygnalizacyjnego JAK/STAT.¹

¹Sheppard et al., 2003; Kotenko et al., 2003