Predyspozycja do rozwoju chorób wątroby- oznaczanie mutacji Z w genie PI

Gen PI (inaczej SERPINA1 lub AAT) koduje inhibitor proteaz, czyli alfa-1-antytrypsynę. Jej najważniejszym działaniem jest hamowanie elastazy neutrofilowej, która degraduje elastynę, odgrywającą duże znaczenie w budowie wielu narządów, w tym wątroby