Odczynniki do barwienia cytologicznego – wybór ofert

87257634_2507600139556037_2950011575886413824_n

GENOS Sp. z o.o. z siedzibą: Inowrocławska 9/132, 91-033 Łódź

informuje, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego pn. „Odczynniki do barwienia cytologicznego” nie wybrano żadnej oferty.

Uzasadnienie:

Żadna z ofert w powyższym postępowaniu nie spełniła warunków zapytania ofertowego.

Rozstrzygnięcie postepowania w bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/170152