Odczynnik do barwienia cytologicznego – zapytanie ofertowe

87257634_2507600139556037_2950011575886413824_n

Zapraszamy do złożenia ofert poglądowych na poniższe zapytanie dotyczące zadań realizowanych w ramach Projektu o nazwie: „Opracowanie przesiewowego testu diagnostycznego umożliwiającego wyodrębnienie grupy pacjentów z podwyższonym ryzykiem choroby nowotworowej spośród osób obojga płci”.

Nazwa beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE „GENOS” S.C. – BOGDAN KAŁUŻEWSKI, JADWIGA KAŁUŻEWSKA, TADEUSZ KAŁUŻEWSKI.

Numer projektu: RPLD.01.02.02-10-0130/19 Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy Działanie Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje Poddziałanie Infrastruktura B+R przedsiębiorstw Miejsce realizacji projektu Łódzkie | Zduńskowolski | Zapolice

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Odczynnika do barwienia cytologicznego wyszczególnionego w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego jako:

1. EA-50. Produkt referencyjny: Sigma-aldrich HT40316 lub MAR-FUR ref: 4P.05.2007/L lub produkt równoważny.

2. OG-6. Produkt referencyjny: Sigma-aldrich HT40116 lub MAR-FUR ref: 4P.05.2005/L lub produkt równoważny.

Zainteresowanych Wykonawców prosimy o przesyłanie ofert na adres genos@genos.com.pl do dnia 25 sierpnia 2023.

LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY dostępna jest w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/170152