Niepełnosprawność intelektualna sprzężona z chromosomem X

Powodowana jest mutacją genu IQSEC2 w locus Xp11.32.
Upośledzone funkcjonowanie umysłowe występuje jako cecha izolowana, bądź jedna z cech wielu zespołów sprzężonych z chromosomem X. Jeżeli występuje samodzielnie określane jest jako “niespecyficzne”.