Niedobór butyrylocholinoesterazy

Butyrylocholinoesteraza jest enzymem, występującym w surowicy, wątrobie, trzustce i innych tkankach. Jest bardzo istotny z klinicznego punktu widzenia, ponieważ detoksykuje wiele powszechnie przyjmowanych leków (sukcynylocholina, estry fosfoorganiczne, aspirynę, leki przeciwdepresyjne i przeciwdrgawkowe) a także narkotyki, takie jak kokaina czy heroina.
Gen kodujący enzym (BCHE) znajduje się na chromosomie 3q26.