Łuszczyca, łuszczycowe zapalenie stawów

W patologii łuszczycy i łuszczycowego zapalenia stawów, poza uwarunkowaniami immunologicznymi i środowiskowymi, znaczącą i udokumentowaną rolę odgrywają czynniki genetyczne. Największe znaczenie przypisuje się HLA-C, mapowanemu na chromosomie 6p21.33. Poza tym znaczenie mają mutacje w genach NOD2(CARD15), TNFA oraz TNFB(LTA).