Atopowe zapalenie skóry

Choroba zapalna skóry z towarzyszącym świądem o różnym nasileniu. W jej patogenezie duże znaczenie ma komponenta genetyczna, o udział w niej podejrzewa się wiele alleli, w wielu loci chromosomowych. Jednym z podejrzewanych o to genów jest gen FLG, mapowany na chromosomie 1q21.3.¹ Gen ten koduje białko, filagrynę, które odpowiedzialne jest za utrzymanie prawidłowej funkcji bariery naskórkowej.

¹Cookson et al. (2001)