Zestaw odczynników do przeprowadzenia testu Cytourofish (+) – wybór ofert

87257634_2507600139556037_2950011575886413824_n

GENOS Sp. z o.o. z siedzibą: Inowrocławska 9/132, 91-033 Łódź

informuje, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego pn. „Zestaw odczynników i sprzętu laboratoryjnego do przeprowadzenia testu Cytourofish (+)” wybrano następujące ofertę:

  • Merck Life Science sp. z o.o. w zakresie pozycji 1,2,3,4,6 na łączną kwotę: 5 181,84 zł brutto. Wybrana oferta była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu. Wybrana oferta spełniła warunki zapytania ofertowego.

Rozstrzygnięcie postepowania w bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/165942?sekcja=oferty