Zestaw odczynników do badania techniką FISH – zapytanie ofertowe

87257634_2507600139556037_2950011575886413824_n

Zapraszamy do złożenia ofert poglądowych na poniższe zapytanie dotyczące zadań realizowanych w ramach Projektu o nazwie: „Opracowanie przesiewowego testu diagnostycznego umożliwiającego wyodrębnienie grupy pacjentów z podwyższonym ryzykiem choroby nowotworowej spośród osób obojga płci”.

Nazwa beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE "GENOS" S.C. - BOGDAN KAŁUŻEWSKI, JADWIGA KAŁUŻEWSKA, TADEUSZ KAŁUŻEWSKI.

Numer projektu: RPLD.01.02.02-10-0130/19 Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy Działanie Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje Poddziałanie Infrastruktura B+R przedsiębiorstw Miejsce realizacji projektu Łódzkie | Zduńskowolski | Zapolice

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Zestaw odczynników do badania techniką FISH

  • Sondy dla locus 9p21, centromeru chr. 9 oraz centromeru chr. 17 (ilość odpowiadająca 20 reakcjom)
  • DAPI (min. 1000 ul)
  • Bufor 20xSSC (min. 2500g)
  • NP-40 (min. 3000 ul)
  • Pepsyna (min. 1g)
  • Antifade Mounting Medium (min. 10ml)
  • Olejek do fluorescencji do mikroskopu Olympus BX63 (min. 120ml)

Zainteresowanych Wykonawców prosimy o przesyłanie ofert na adres genos@genos.com.pl do dnia 26 lutego 2021.