Zapytanie ofertowe nr 5/2020

87257634_2507600139556037_2950011575886413824_n

Zapraszamy do złożenia oferty na poniższe zapytanie ofertowe dotyczące zadań realizowanych w ramach Projektu o nazwie: „Opracowanie przesiewowego testu diagnostycznego umożliwiającego wyodrębnienie grupy pacjentów z podwyższonym ryzykiem choroby nowotworowej spośród osób obojga płci”.

Nazwa beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE "GENOS" S.C. - BOGDAN KAŁUŻEWSKI, JADWIGA KAŁUŻEWSKA, TADEUSZ KAŁUŻEWSKI

Numer projektu: RPLD.01.02.02-10-0130/19 Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy Działanie Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje Poddziałanie Infrastruktura B+R przedsiębiorstw Miejsce realizacji projektu Łódzkie | Zduńskowolski | Zapolice

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Dostawa zestawu odczynników do badania cytologicznego moczu.

Szczegóły zapytania znajdują się w ogłoszeniu w Bazie Konkurencyjności oraz w poniższych załącznikach.