Zapytanie ofertowe nr 3/2020 – wybór oferty

87257634_2507600139556037_2950011575886413824_n

PPHU GENOS s.c. z siedzibą: Strońsko 20a, 98-161 Zapolice

informuje, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr 3/2020:

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Wykonawcy:

Oferta nr 1 z dn. 15.09.2020:

MIRO Sp. z o.o.
Mińska 25B lok. U1, 02-808 Warszawa

Kwota oferty netto:171 296,30 zł
Kwota oferty brutto: 185 000,00 zł

w/w postępowaniu złożono 2 oferty.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego i uzyskała najwięcej puntów, biorąc pod uwagę ustalone kryteria
oceny ofert:
1. Miro Sp.z o.o.: 100 pkt
2. Euromed Medical Solution Sp. z o. o. Sp.k.: 92,17 pkt