Realizacja projektu: „Budowa stanowiska diagnostycznego wykorzystującego techniki cytologiczne, cytogenetyczne i molekularne umożliwiające przeprowadzenie testu Cytourofish(+)”

87257634_2507600139556037_2950011575886413824_n

PPHU GENOS s.c. z siedzibą: Strońsko 20a, 98-161 Zapolice

prowadzi projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich: Budowa stanowiska diagnostycznego wykorzystującego techniki cytologiczne, cytogenetyczne i molekularne umożliwiające przeprowadzenie testu Cytourofish(+).

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie potencjału B+R firmy, poprzez zakup infrastruktury (USG, sys automatycznej analizy obrazu i aparatu do płynnej cytologii oraz USG) niezbędnej do budowy innowacyjnego stanowiska umożliwiającego stworzenie prostego i relatywnie taniego testu diagnostycznego umożliwiającego ocenę podwyższonego ryzyka transformacji nowotworowej w przypadkach nawracających zapaleń pęcherza moczowego na etapie inicjacji procesu kancerogenezy. Projekt wychodzi na przeciw potrzebom czynnej profilaktyki choroby nowotworowej, która w przypadku naszego makroregionu jest szczególnie oczekiwana. Projekt w pełni realizuje wytyczne „Profilaktyki pierwotnej” (I fazy)-zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka. Test będzie zawierał dwie zintegrowane procedury diagnostyczne: badanie cytologiczne komórek osadu moczu oraz badanie techniką FISH chromosomowej aberracji strukturalnej ramienia 9p oraz liczbowej aberracji chromosomu nr 17. Uzyskanie informatywnych preparatów cytologicznych osadu moczu często jest trudne. Ten problem, został rozwiązany dzięki zastosowaniu cytologicznej komory sedymentacyjnej. Barwione preparaty metodą Papanicolau, poddawane będą procesowi automatycznego skanowania metodą wirtualnej mikroskopii. Dzięki badaniom własnym ustalono, że rearanżacja strukturalna ramienia krótkiego chromosomu 9, jest wczesną zmianą genomową, którą obserwuje się w nawracających zapaleniach pęcherza moczowego. Zjawisko będzie oceniane i rejestrowane, w trakcie ponownego skanowania preparatów, po wzbudzeniu fluorescencji FISH, trójkolorową sondą molekularną wł. konstrukcji. Parametryzacja obu galerii zdjęć umożliwi ocenę stat. wyników, stanowiąc jedno z kryteriów rozpoznania lekarskiego, uzasadniającego celowość zabiegu uretrocystoskopii. Cytologia charakteryzuje się niską czułością (48%) ale wysoką swoistością (96%), badanie FISH czułością niemal dwukrotnie wyższą. Integrując obie procedury w jednym teście spodziewamy się uzyskania wartości dodanej.

Okres realizacji projektu: od 2019-01-01 do 2020-12-31
Numer naboru: RPLD.01.02.01-IP.02-10-051/19