KONKURS: Genetyka XXI wieku

 

Zapraszamy pacjentów Poradni Genetycznej GENOS, klientów (osoby fizyczne) oraz wszystkich sympatyków firmy do udziału w konkursie plastycznym, mającym na celu wyłonienie najciekawszych prac, które zostaną opublikowane w kalendarzu na rok 2020.

Temat konkursu: Genetyka XXI wieku

Wiek uczestników: 3-103 lata

Technika prac dowolna, format A4 (orientacja pozioma), prace w formie elektronicznej o wymiarach 3500x2500 pikseli, zdjęcia w oryginalnej rozdzielczości. Szczegółowe informacje na temat sposobu przesyłania prac znajdują się w regulaminie. Wymagane jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który należy nadesłać wraz z pracą.

Wszyscy uczestnicy, których prace zostaną wybrane, otrzymają w prezencie kalendarze oraz interesujące upominki:

  • I nagroda – ekspres do kawy OBLO Dolce Gusto biały, kupon upominkowy SODEXO o wartości 100,00 zł, komplet 60 kredek ołówkowych Faber Castell oraz kalendarz biurkowy z opublikowanymi pracami i gadżety firmowe.
  • II nagroda – kupon upominkowy SODEXO o wartości 100,00 zł, komplet 60 kredek ołówkowych Faber Castell oraz kalendarz biurkowy z opublikowanymi pracami i gadżety firmowe.
  • III nagroda – kupon upominkowy SODEXO o wartości 50,00 zł, komplet 60 kredek ołówkowych Faber Castell oraz kalendarz biurkowy z opublikowanymi pracami i gadżety firmowe.
  • IV-V nagroda – komplet 60 kredek ołówkowych Faber Castell oraz kalendarz biurkowy z opublikowanymi pracami i gadżety firmowe.
  • VI-XII nagroda – kalendarz biurkowy z opublikowanymi pracami oraz gadżety firmowe.

Wszystkie dzieci, które znajdą się w gronie wygranych, otrzymają dodatkowo pluszowe zabawki.

Prosimy o nadsyłanie prac do dnia 8 listopada 2019 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 18 listopada 2019 r.

Regulamin

Definicje:

Przedmiot konkursu – przedmiotem konkursu jest praca plastyczna na temat „Genetyka XXI wieku” wykonana w dowolnej technice. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 612) i nie podlega regulacjom w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych tej ustawy.

Uczestnik konkursu – uczestnikiem konkursu może być każda osoba, bez względu na wiek, będąca pacjentem Poradni Genetycznej GENOS, klientem PPHU Genos s.c. lub sympatykiem firmy. Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych.

Organizator konkursu – organizatorem konkursu jest PPHU GENOS s.c. Bogdan Kałużewski, Jadwiga Kałużewska, Tadeusz Kałużewski, zarejestrowane pod adresem 98-161 Zapolice, Strońsko 20A, NIP 829 15 77138, REGON 731028544.

Nagroda – nagrodami w konkursie zostanie uhonorowanych 12 uczestników, nazywanych dalej wygranymi. Wykaz znajduje się w dalszej części regulaminu.

Wybór zwycięzców konkursu – jury pod przewodnictwem artysty plastyka mgr Jadwigi Kałużewskiej będzie kierować się subiektywną oceną kreatywności i oryginalności stworzonej pracy. Decyzje jury są ostateczne.

Prawa i obowiązki uczestników:

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie swoich prac oraz imienia i nazwiska. Wygrani, których prace zostaną zamieszczone w kalendarzu, wyrażają zgodę na umieszczenie swojego imienia i nazwiska pod wydrukiem pracy w kalendarzu. W odniesieniu do wygranych, dodatkowo przetwarzane będą takie dane jak: adres zamieszkania, adres mailowy, numer telefonu. Ostrzega się przed popełnieniem plagiatu, za który całkowitą odpowiedzialność ponosi osoba przysyłająca pracę. Zgłoszenie konkursowe stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wygrany, z chwilą ogłoszenia wyników konkursu, udziela organizatorowi niewyłącznej licencji do zgłoszonego przez siebie w konkursie zgłoszenia konkursowego, zwanego „utworem”, na czas nieoznaczony. Każdy uczestnik konkursu może przysłać więcej niż jedną pracę. Wygrany uczestnik nie ma możliwości zwrotu wybranego prezentu, ani jego wymiany na inny, nie ma także możliwości otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.

Zasady nadsyłania prac:

Uczestnicy konkursu nadsyłają prace drogą mailową na adres nzoz.lodz@genos.com.pl w formie zdjęć wykonanych przez siebie prac lub w formie przesyłek pocztowych/kurierskich w formie zabezpieczonej przed zniszczeniem na adres PPHU GENOS ul. Inowrocławska 9/132, 91-033 Łódź z dopiskiem „Konkurs”. Technika prac dowolna, format prac A4 (orientacja pozioma), prace w formie elektronicznej o wymiarach 3500x2500 pikseli, zdjęcia w oryginalnej rozdzielczości.

Ostateczny czas nadsyłania prac plastycznych mija 27 września 2019 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku 11 października 2019 r.

Nagrody:

  • I nagroda – ekspres do kawy OBLO Dolce Gusto biały, kupon upominkowy SODEXO o wartości 100,00 zł, komplet 60 kredek ołówkowych Faber Castell oraz kalendarz biurkowy z opublikowanymi pracami i gadżety firmowe.
  • II nagroda – kupon upominkowy SODEXO o wartości 100,00 zł, komplet 60 kredek ołówkowych Faber Castell oraz kalendarz biurkowy z opublikowanymi pracami i gadżety firmowe.
  • III nagroda – kupon upominkowy SODEXO o wartości 50,00 zł, komplet 60 kredek ołówkowych Faber Castell oraz kalendarz biurkowy z opublikowanymi pracami i gadżety firmowe.
  • IV-V nagroda – komplet 60 kredek ołówkowych Faber Castell oraz kalendarz biurkowy z opublikowanymi pracami i gadżety firmowe.
  • VI-XII nagroda – kalendarz biurkowy z opublikowanymi pracami oraz gadżety firmowe.

Wszystkie dzieci, które znajdą się w gronie wygranych, otrzymają dodatkowo pluszowe zabawki.

Nagrody będą wysłane przesyłką kurierską (istnieje także możliwość odbioru w siedzibie firmy po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu) w ciągu 10 dni roboczych od chwili ogłoszenia wyników konkursu. Wyjątek stanowią kalendarze zawierające wydrukowane prace, które z racji terminu wydruku przesłane zostaną do końca 2019r.

Administratorem Danych Osobowych jest:

PPHU GENOS s.c. Bogdan Kałużewski, Jadwiga Kałużewska, Tadeusz Kałużewski
Strońsko 20A, 98-161 Zapolice