dr n.med.
Michał Bednarek

Diagnosta laboratoryjny, P/o kierownika Laboratorium GENOS
W trakcie specjalizacji z genetyki laboratoryjnej