Profilaktyka raka szyjki macicy

Profilaktyka raka szyjki macicy

Wczesne wykrycie raka szyjki macicy oraz stanów przedrakowych jest, jak dotąd, najskuteczniejszą strategią walki z tym nowotworem. Regularne wykonywanie badań cytologicznych przynosi doskonałe rezultaty, ale w przypadkach, gdy wynik badania jest nieczytelny lub niejednoznaczny, niezbędne jest uzupełnienie diagnostyki np. specjalistycznym testem. Infekcja wysokoonkogennym typem wirusa brodawczaka ludzkiego (HR-HPV) może, choć nie musi, powodować raka szyjki macicy oraz zmian przedrakowych. W zależności od grupy wiekowej, ponad 20% kobiet jest zarażonych tego typu wirusem, jednak tylko u części z nich powstają istotne zmiany dysplastyczne lub nawet nowotwór. W pozostałych przypadkach wirus HPV jest przez organizm całkowicie eliminowany i nie pozostawia żadnych negatywnych skutków zdrowotnych. Rak szyjki macicy jest chorobą, którą można skutecznie leczyć pod warunkiem, że odpowiednio wcześnie zostaną podjęte działania terapeutyczne.

Czym jest test CINtec® PLUS?

CINtec® PLUS (p16/Ki-67) test jest testem do wykrywania zmian nowotworowych na poziomie komórkowym w bardzo wczesnym stadium ich rozwoju. Pozwala zlokalizować komórki, w których normalny (zdrowy) cykl komórkowy został zaburzony w wyniku infekcji wysokoonkogennym wirusem brodawczaka ludzkiego (HR-HPV). Ujawnia niepokojące zmiany tam, gdzie rutynowe badanie cytologiczne nie dostarczyło wystarczających informacji (przypadki w nomenklaturze medycznej określane jako ASCUS lub LSIL). Wyższość testu CINtec® PLUS w stosunku do znanych dotychczas testów HPV polega na tym, że "alarmuje" nas jedynie wtedy, gdy wystąpi już stan chorobowy, a nie w sytuacjach, gdy w organizmie obecny jest (być może niegroźny dla nas) wirus HPV.

Etykieta

W jaki sposób CINtec® PLUS wykrywa nowotwór?

Test CINtec® PLUS zabarwia na określony kolor komórki, w których zaburzony został cykl komórkowy. Każda komórka zakażona HR-HPV, która zaczyna "chorować", produkuje niekontrolowanie tzw. białko p16 i właśnie ono jest biomarkerem, który test wykrywa. Dodatkową zaletą dostępnej obecnie najnowszej wersji testu jest obecność drugiego biomarkera Ki-67 czyli białka proliferacji komórkowej (mnożenia się komórek). Jego zastosowanie pozwala na uzyskanie maksymalnej czułości testu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Co to jest białko p16?

Białko p16 odgrywa główną rolę w procesie kontroli prawidłowego cyklu komórkowego. Jest częścią kaskady sygnałów, które zatrzymują podział komórki podczas różnicowania komórkowego. W całkowicie dojrzałych komórkach poziom p16 jest obniżony do ledwie wykrywalnego. Natomiast w komórkach szyjki macicy, gdzie onkogenne wirusy HPV zainicjowały niekorzystne dla zdrowia zmiany, poziom p16 jest znacznie podwyższony.

Dla kogo przeznaczony jest test?

Test CINtec® PLUS jest przeznaczony dla pacjentek, u których badanie cytologiczne dało wynik ASCUS, LSIL lub w innych przypadkach trudnych do interpretacji (brak możliwości postawienia jednoznacznej diagnozy). Dzięki testowi CINtec® PLUS możemy uzupełnić wynik cytologii bez konieczności poddawania się dodatkowym, niekiedy uciążliwym, badaniom (np. powtórne badanie cytologiczne, kolposkopia). Test pozwala na zmniejszenie liczby nieuzasadnionych skierowań na wykonanie poszerzonych badań diagnostycznych oraz skoncentrowanie wysiłków na leczeniu pacjentek rzeczywiście tego potrzebujących.

Na czym polega badanie?

Test wykonuje się na preparacie cytologicznym (do wykonania testu można użyć wcześniej przygotowanego preparatu bez konieczności ponownego wzywania pacjentki na badanie). W laboratorium szkiełko z wymazem poddane zostaje specjalnej procedurze, w wyniku czego komórki odpowiednio się wybarwiają. Jeśli w pobranym materiale znajdują się komórki z zaburzonym cyklem, barwią się następująco: jądro na kolor czerwony, a cytoplazma (otoczka jądra) na brązowo. Pozwala to lekarzowi jednoznacznie stwierdzić, że mamy do czynienia z trwającym procesem rozwoju nowotworu.

Co oznacza dodatni wynik testu?

Jeżeli okaże się, że test CINtec® PLUS dał wynik dodatni, będzie to oznaczało, że zdrowy cykl komórkowy został zaburzony z powodu przetrwałej infekcji wirusem HR-HPV. W dalszym toku postępowania lekarz zdecyduje, czy konieczne jest skierowanie pacjentki do dalszej, pogłębionej diagnostyki oraz jakie należy podjąć leczenie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dlaczego warto wykonać test?

Zastosowanie testu CINtec® PLUS przynosi korzyści zarówno lekarzowi, jak i pacjentce. Po pierwsze znacznie zwiększa wiarygodność i obiektywność postawionej diagnozy w przypadkach wymagających dalszych badań. Poza tym eliminuje konieczność wykonania powtórnego badania cytologicznego, a także niedogodności związane z przeprowadzeniem w warunkach ambulatoryjnych, a nawet szpitalnych badania kolposkopowego. Jednocześnie pozwala na oszczędność kosztów wynikającą z uproszczenia procesu diagnostycznego.

Na podstawie:
www.p16.pl
Fotografie własne


Cena badania dla pacjentów

Ceny badań wykonywanych prywatnie:
Test CINtec® PLUS - 300zł
Wykrywanie zakażenia wirusem HPV (genotypowanie) – 250zł