Profilaktyka choroby nowotworowej

Poradnia Genetyczna  GENOS realizuje program Ministerstwa Zdrowia, którego celem jest opieka nad rodzinami wysokiego, dziedziczne uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: raka piersi, jajnika, jelita grubego i endometrium. W ramach programu oferujemy zarówno badania genetyczne jak i objęcie opieką profilaktyczną osoby z rodzin o podwyższonym ryzyku zachorowania.

Wczesne wykrycie raka szyjki macicy oraz stanów przedrakowych jest, jak dotąd, najskuteczniejszą strategią walki z tym nowotworem.  Regularne wykonywanie badań cytologicznych przynosi doskonałe rezultaty, ale w przypadkach, gdy wynik badania jest nieczytelny lub niejednoznaczny, niezbędne jest uzupełnienie diagnostyki  specjalistycznymi testami.

Profilaktyka raka pęcherza moczowego

Strona w budowie

Profilaktyka raka prostaty

Strona w budowie