Metabolizm statyn

GENOTYPOWANIE  GENU SLCO1B1 oraz APOE

Statyny stanowią grupę leków z powodzeniem stosowanych w leczeniu hipercholesterolemii. Są jednymi z najczęściej przepisywanych leków na receptę na świecie. Swój terapeutyczny sukces zawdzięczają nie tylko skutecznemu obniżaniu cholesterolu LDL, ale także przeciwdziałaniu udarom oraz zawałom serca.

Dla kogo przeznaczone jest to badanie ?

Badanie genotypowania genów SLCO1B1 oraz APOE przeznaczone jest dla każdego pacjenta, który chce w sposób świadomy i odpowiedzialny decydować o własnym bezpieczeństwie i zdrowiu. Badanie to powinna wykonać każda osoba przed rozpoczęciem leczenia statynami, ale także pacjenci będący w trakcie terapii zwłaszcza podczas pierwszego roku leczenia, kiedy to ryzyko wystąpienia miopatii jest największe.

Badanie to powinno być przeprowadzone w przypadku pacjentów leczonych statynami, którzy skarżą się na dolegliwości ze strony układu mięśniowego.

Jakie ryzyko wiąże się z przyjmowaniem statyn?

Zazwyczaj dobrze tolerowane statyny mogą powodować skutki uboczne. Najpoważniejszym jest miopatia postatynowa. Do objawów miopatii zaliczamy:

  • Ból oraz tkliwość mięśni
  • Sztywność, kurcze mięśni
  • Osłabienie siły mięśniowej, dotyczące zazwyczaj dużych grup mięśni (goleni, pośladków, grzbietu)
  • Rabdomiolizę (rozpad tkanki mięśniowej)

Wyżej wymienione skutki uboczne zazwyczaj pojawiają się po 4-6 tygodniach terapii, ale mogą wystąpić również po wielu latach od rozpoczęcia leczenia. Często są bardziej nasilone u osób aktywnych fizycznie

Co zrobić aby ograniczyć ryzyka związane z przyjmowaniem statyn ?

Proponowane przez laboratorium GENOS badanie umożliwia ocenę dwóch polimorfizmów w genie SLCO1B1 oraz w genie APOE. Określony na podstawie badania genotyp umożliwia skuteczną ocenę stosunku korzyści do ryzyka wynikającego ze stosowania terapii opartej na statynach, a także ocenę narażenia pacjenta na wystąpienie chorób sercowo-naczyniowych oraz ocenę wrażliwości na leczenie statyną.

Wynik genotypowania SLCO1B1 oraz APOE stanowi cenną wskazówkę dla lekarza prowadzącego umożliwiającą spersonalizowany dobór terapii tak by była ona jak najbardziej skuteczna a jednocześnie bezpieczna dla pacjenta.


Cena badania dla pacjentów

Cena badania wykonywanego prywatnie:
Cztery polimorfizmy  280zł